Vedermödan

Från Vad är sanning
(Omdirigerad från Vredesdomen)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verdermöda, och specifikt verdermödan i bestämd form singularis heter samma som alla historiska 'vedermödor' i historien. Grundtextens "θλίψις", (thlipsis) betyder nöd eller vedermöda. Och likasom stor nöd drabbar vem som helst, jorden runt, är det något vi alla måste vara beredda att få utstå. (Rom. 8:35-36) Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. 

Viktigt att notera

Vedermöda är inte samma sak som "Guds vrede", "ὀργή" (orge). De "frälsta" (kristustrogna) kommer inte att drabbas av "vreden". (1Tess. 5:9) Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Livets villkor nu

Man kan indela historien i hur många "tidsåldrar" som helst. Jag tänker nu dela in den i tre delar.

 1. I Edens lustgård innan Adam och Eva drevs ut och Gud förbannade jorden. (Mos.3)
 2. Efter utdrivningen till Jesu återkomst som en blixt från öster till väster, synligt för alla. (Matt. 24:27)
 3. Efter Jesu återkomst till tidens slut.

Vi lever i "tidsålder #2" och i den tidsåldern är det livets villkor att ondska och naturkatastrofer leder till nöd, ångest, svält, faror och krig. Den tiden har pågått nu i snart 6000 år. Det är lång tid och många svåra lidanden, vedermödor, har drabbat jordens befolkning. "Tidsålder #2" kan utan överdrift kallas "den stora nöden".

I Johannes uppenbarelse på Patmos fick han bland annat se följande: (Upp. 7:9-10) Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, och de ropade med stark röst: "Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet!"

När han undrar vilka dessa människor är får han svaret (Upp. 7:14) "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod."

Vedermödan med stor bokstav

Låt oss då titta noggrannt på en text som anses handla om detta. I Matteusevangeliets 24:de kapitel profeterar Jesus om "ändens tid". Bland annat om "Den Stora Vedermödan". (Matt. (24:20-27)) (Jag lägger in kommentarer i texten!)

Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 

 • Här talade Jesus uppenbarligen geografiskt specifikt, eller så använde han ordet "vinter" bildligt till att betyda globalt avfall och antikristlighet eller något annat.
 • Varför det skulle vara så mycket värre om man måste fly på sabbaten är svårt att förklara. En stor nöd som bara drabbar en dag kan inte vara värre än de vedermödor vi ser i nyheterna nästan varje dag.
 • Jesus villkorar "den absolut största nöden" i forntid, nutid och framtid till en flykt när det är sabbat och/eller vinter.

Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 

 • Uttrycket "hade inte den tiden förkortats" har en tidsform som inte stämmer i sammanhanget. En bättre översättning vore: "Den tiden kommer att förkortas, för annars skulle ingen människa bli "frälst".
 • Ordet "frälst" här måste tolkas som att rent praktiskt klara sig undan nöden.

Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 

 • Detta är en varning för all slags villolära, men i första hand en varning mot villoläror som talar om att vi skall bygga upp fridsriket innan Jesu återkomst.
 • Det handlar om när någon påstår att en människa är Messias (alltså "Den smorde", världens frälsare och herre).
 • Det handlar även om när en sekt kallar sig kyrka och säger: "Utanför vår kyrka finns ingen frälsning!"
 • Vi kan med gott samvete avsvära oss all gemenskap med sådana och sådant!

För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.

 • När Jesus verkligen kommer tillbaka blir det globalt "fyrverk" så att ingen längre kan tvivla på att det är den äkte Messias, Frälsaren.  Gissa om CNN och andra nyhetskanaler går varma!

Bibeltexter om vedermöda

Det finns ganska många texter som handlar om vedermöda (obestämd form). Ordet är "θλίψις", (thlipsis) och det betyder nöd eller vedermöda. Det förekommer 55 gånger i Nya Testamentet.

(Rom. 8:35-39) 

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

(Rom. 12:9-19) 

Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 

Vredesdom

Vredesdom ordet "ὀργή" (orge). I SFB15 har ordet "vredesdom" bara använts 7 gånger, men ὀργή förekommer faktiskt 36 gånger i grundtexten. Det har bland annat även översatts med straff, vrede och hämnd. "Ljustes barn" kommer inte att drabbas av detta.

(1 Tess. 5:5-11) 

Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. 

Diskussion

Förståelsen (tolkningen) av Bibelns texter blir alltid haltande om man blandar ihop betydelsen av de använda orden. Eskatologi får lätt mer utrymme än det är värt. Med Bibelns terminologi började "Den Sista Tiden" i och med Jesu tillkommelse. Jesus varnar oss för "att göra oss bekymmer om morgondagen". Förtroendet för vår Fader som är i Himmelen bör vara centralt och primärt.

Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. (Gal. 5) Lägg märke till att det inte står "frukter". Frukten utgörs av summan av allt detta tillsammans. Avsaknad av en ingrediens skadar resten. Exempel: Utan trohet blir det inte mycket frid och glädje.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer