Vad är sanning:Om

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Historiens allra största vägkorsning handlar om Jesu korsfästelse och det som utspelades i samband med detta.

Jesus som sade att han själv är Vägen, Sanningen och Livet stod ansikte mot ansikte med Pilatus och denne ställde en retorisk fråga: “Vad är sanning?”

Man baxnar inför det oerhörda andliga högtryck som rådde. Pilatus och Överste Prästen gjorde profetiska uttalanden och Pilatus hustru hade drömmar, för att bara nämna tre saker.

Fiendens mål var att omintetgöra Vägen, dölja Sanningen och döda Livet

Och från historiens begynnelse har det handlat om vägval med sanningen och döden som insats.

Speciellt i vår tid finns det ett aldrig sinande utbud av vägar att nå hägrande mål som lovar att tillfredställa våra önskningar. I varje vägval ligger sanningen i vågskålen och valet görs med livet som insats.

Som det heter på Engelska: “When you choose your actions, you choose the consequenses.”

Eller något annorlunda: "You are free to choose your actions, but not their consequenses!"

Valet är alltid vårt eget. Vi kan aldrig ge skulden till föräldrar, lärare, grannar, kyrkan eller staten.

Det finns bara en som räcker ut sin sårmärkta hand och manar: “Ge skulden till mej.”

Jesus Kristus är den ende om vilken man kan fråga både “vem är han?” och “vad är han?”.

Därför satsar nu själafienden allt på att ge falska svar på dessa frågor.

Vägvalet är vårt! Vad är Sanning?

Hälsningar

/Kjell