Välsignelse

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välsignelse handlar om en som välsignar och en som tar emot välsignelsen. Det hebreiska ordet “barak” betyder välsigna och är härlett från ordet för “knä”. Det beskriver en situation där den som välsignas böjer knä och erkänner att den som välsignar har något att ge.

Livet handlar om relationer!

Förutom välsignelse finns det många fundamentellt viktiga begrepp i Bibeln beskriver relationer. Jag skall ta några exempel på ord som vi har svårt att förstå i vår kultur av individualism och egocentricitet.

Bibliskt kan man inte vara välsignad om man är ensam (isolerad). Välsignelse uttrycker alltid en relation där man böjer sig och tar emot något oförtjänt samtidigt som en annan böjer sig och ger något värdefullt av fri vilja.

De flesta kan förstå att "nåd", "förlåtelse" och "rättfärdigförklarande" handlar om relationer. Samma gäller även "tro" som handlar om försanthållande, förtroende och trohet. Minst två personer behövs för att “tro” skall existera.

Bön handlar om en relation och beskrivs bra i (Hebr. 11:6) Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som vill komma till Gud, han måste tro att Gud är till, och att han lönar dem som söker honom.

Nåd är nära besläktat med välsignelse. Det behövs en nådegivare och en nådemottagare och det är underförstått att nådegivaren har högre status och mer makt än nådemottagaren.

Summa

Det är tydligt att alla dessa relations-ord hänger ihop med varandra och går hand i hand med t.ex. glädje, tacksamhet, underordnande och respekt.

Det torde även vara tydligt att förakt, egoism och våld är exempel på motsatser som står i vägen för nåden, tron, bönen och välsignelsen.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer