Unitarism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Unitarism eller unitarianism (av latin unitas "enhet", unus "en") är inom kristendomen en benämning på en rörelse som uppstod på 1500-talet och som helt avvisar läran om treenigheten; det vill säga att Gud kan delas in i aspekterna Fadern, Sonen och Den Helige Ande, och att Jesus därför är Gud.

Istället anser man att Gud är en. Unitarer tror att Jesus var inspirerad av Gud i sin förkunnelse, att han är vår frälsare, men inte att han var en gud eller Gud inkarnerad.

Judendomen är också unitarisk

Den judiska trosbekännelsen - Shema Yisrael (eller Sh'ma Yisroel eller bara Shema, från hebreiska: שמע ישראל; "Hör, [o] Israel") är de första två orden i en passage i den judiska Torahn. Se citat nedan.

De första orden lyder: "Hör, o Israel, JHVH är vår Gud. JHVH är en" (hebreiska: שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד, Shema Yisrael Adonaj (JHVH) Eloheinu Adonaj (JHVH) Echad).

I texten står det som kallas "tetragrammaton", 4 bokstäver som transkriberas till svenskans JHVH, vilket är "Namnet", "HaShem" som inte får uttalas. Därför använder judar ordet "Adonaj".

Adonaj är en hebreisk tilltalsform, "Min herre!", och brukas i Gamla Testamentet om Gud som Israels Herre. Enligt judisk tradition byter man vid skriftläsning ut det förbjudna gudsnamnet JHVH mot Adonaj.

(5 Mos. 6:4-9) Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

I (Lukas 10:27) repeteras detta: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."

Tomas utbrast "Min Herre och min Gud!" (Joh. 20:28) Man kan undra på precis vilka ord han sade. Troligen utbrast han i en trosbekännelse som löd ungefär: "Adonaj är JHVH!" (Men jag bara gissar.) Hur skakande denna trosbekännelse är för judar är svårt för oss att förstå. I hebreiska översättningar av texten törs man inte skriva så. Där skriver man "my Master and my Elohim". Ordet "elohim" betyder "gud" med liten bokstav.

Invändningar mot Trinitarism

En av anledningarna till att troende judar inte tar kristendomen på allvar är att de anser att vi har flera gudar. Åtminstone Gud Fadern och Gud Sonen. Men hos katolikerna Gud Fadern, Gud Sonen och Gudamodern. Och tyvärr hos dualistiska heretiker, typ trosförkunnelsen, Gud, Jesus och satan. För enligt trosförkunnelsens läror härskar det ett krig mellan Gud och satan och de är nästan jämlikt starka så om vi inte hjälper Gud kan det gå illa.

Försvar för Jesu gudom

I det brev i NT som specifikt skrevs till hebreer får vi veta att (Hebr. 13:8): Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Jämför nu följande text med (Hebr. 11:3) och läs gärna Hebreerbrevets första kapitel. (Kol. 1:14-18) I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen.

Jesus försöker ännu en gång att berätta vad "Gud är en" betyder. (Joh 14:7-11) Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom." Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.

Diskussion

Och låt oss komma ihåg att Jesus själv sade att det står mycket om honom i Gamla Testamentet. (Luk 24:44-45) Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna." Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.