Tusenårsriket

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tusenårsriket kallas den sista tidsperioden i universums historia. Jesus har återkommit och regerar som Kungars Kung. Jorden återställs till paradisiskt skick och satan förbjuds att ingripa (fängslas). Människorna som lever då blir gamla. Den som dör vid 100 års ålder dör ung.

Var, när och hur?

Tusenårsriket, även kallat fridsriket blir ett kommande jordiskt rike på den nuvarande jorden. Det får sin början när Jesus återkommer "i all Härlighet", alltså tydligt igenkännlig för alla. Alla levande vet att Han är Kungars Kung, Guds enfödde Son, Frälsaren, Messias.

Kronologiskt kommer först den stora vedermödan, därefter Jesu återkomst, synlig för alla som blixten från öster till väster, och uppryckandet till Himmelen av alla troende, levande och döda. Därefter vredesdomen och till sist upprättandet av Fridsriket. Slutligen förintelsen av det nuvarande universet. Se även Eskatologi

Varför?

Det finns en hel del teorier angående tusenårsriket. Faktum är att alla dessa teorier är utombibliska. Jag skall bara presentera två av dessa teorier.

Evigheten mjukstartar

En teori som har vunnit anhängare de senaste 50 åren är teorin att texterna i Bibeln som talar om förintelsen av det nuvarande universet och skapandet av ett nytt universum, egentligen bara betyder att Jesus förnyar universum och återställer det i det skick som Adam och Eva drevs ut ifrån.

De som förespråkar denna tolkning brukar ofta även kalla "Det Nya Förbundet" för "Det Förnyade Förbundet". Se även Nyjudaism.

Tidens slut

Vad är det för nytta med att restaurera jorden för att sedan förinta den? Är det inte orättvist att det kommer att finnas en grupp priviligierade människor som får slippa krämpor och sjukdomar, faror och nöd, krig och naturkatastrofer?

Allt sedan syndafallet finns det en tro hos människor att om bara allt blir perfekt så klarar vi oss själva och behöver ingen Gud. Humanismen hävdar att människan föds god och att det går galet på grund av miljön hon växer upp i. Bibeltexter påstår motsatsen och därför behöver vi en Frälsare.

I berättelsen om Job 'tvingades' Gud att bevisa för satan att Job inte uppförde sig väl på grund av allt gott han fått av Gud. Enda sättet att 'bevisa' att satan hade fel var att ta ifrån Job allt det goda.

Tusenårsriket blir ungefär spegelbilden av detta. Allt görs perfekt. Frestelser och prövningar finns inte. Jesus är närvarande och känd av alla. Och trots detta väljer en del av tusenårsrikets människor att inte erkänna Honom som Messias. De vill klara sig själva och vara sig själva nog. Satan kan bara se på och acceptera att ormens lögn har vederlagts finalt.

När detta sker har Guds frälsningsplan fulländats och historien kan få sitt slut. Ridån faller ner. Himmel och jord (universum) rullas ihop och brinner upp med dånande hast.

Låter bra va? Glöm nu bara inte att även denna teori är utombiblisk.

Diskussion

Följande bild försöker att återge hur det skulle se ut om "Det Nya Jerusalem", med måtten som anges i Uppenbarelseboken, skulle "dala ned" på den jord som nu finns. Den lilla röda punkten till höger om kuben är mycket större än Mount Everest, i samma skala. (kan inte göra en mindre synlig punkt i en jpg-fil)

message

Vi skall tala tyst om vad som skulle hända med jordaxelns position och jordens rotationshastighet…… Det Nya Jerusalem får klara sig utan luft i alla utom de nedersta våningarna.

Min personliga gissning (tolkning? tro?) är att de nya himlarna och den nya jorden utgör del av Guds himmel och att nederdalningen av “det nya Jerusalem” utgör föreningen mellan Himmelen och det nya universum.

Eftersom det inte finns tid i evigheten så finns det heller inte rum och materia som vi nu känner den. Bilden stämmer således inte alls med hur Guds solida verklighet kommer att se ut. Men den kanske kan hjälpa till att motverka gissningar (tolkningar? fantasier?) som helt enkelt är geometriskt omöjliga.

Se även

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer