Tio Guds bud

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

De så kallade Tio Guds bud kallas av judar "De tio orden". Se nedan en tabell med "de tio orden" enligt Bibeln och enligt Romersk Katolsk lära.

De tio orden

Bibelns 10 Guds bud

RKK's 10 "Guds" bud

1

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

1

Jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2

Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud.

Borttaget

3

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

2

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn.

4

Håll sabbatsdagen så att du helgar den, så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna eller något av dina dragdjur, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Din tjänare och din tjänarinna ska få vila liksom du. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land, och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen.

3

Håll Herrens dag helig.

5

Hedra din far och din mor, så som Herren din Gud har befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl i det land som Herren din Gud ger dig.

4

Hedra din far och din mor.

6

Du skall inte mörda.

5

Du skall inte döda.

7

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

6

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8

Du ska inte stjäla.

7

Du ska inte stjäla.

9

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

8

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10

Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Du ska inte ha begär till din nästas hus eller åker, hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa.

9

Du ska inte ha begär till din nästas hustru.

 
10

Du ska inte ha begär till din nästas ägodelar.


Den som har varit i en katolsk kyrka och vet något om katolsk lära kan lätt förstå varför man skrotade de andra budet.

Se även

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer