Teism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Teism (av grekiska theos, gud), är en filosofisk eller religiös riktning som menar att det finns en transcendent (översinnlig, ej möjlig att uppfatta eller förstå av egen kraft) och personlig (ett väsen/ en person/inte en kraft och inte något utspritt) Gud. Denne är upphovet till universum och ingriper i mänsklighetens historia främst genom att ge människorna uppenbarelser.

Om Gud dessutom anses fortsätta att agera i historien, kallas denna teism evolutionär. Detta agerande kan ske exempelvis genom en serie ännu ej avslutade uppenbarelser till utvalda människor, som får till uppgift att förkunna uppenbarelsen för villiga åhörare.