Sola Scriptura

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sola Scriptura

Sola scriptura är ett teologiskt begrepp som innebär att Bibeln som Guds skrivna ord är självautenticierande, tydligt förståelig för den rationelle läsaren, sin egen uttolkare ("Skriften uttolkar Skriften"), och tillräcklig i sig själv för att utgöra den enda källan till den kristna doktrinen. Sola scriptura kräver alltså att ingen doktrin som inte står att finna direkt (eller logiskt) i Skriften skall godkännas eller erkännas.

Katolsk invändning

Sola scriptura kan ställas mot den katolska kyrkans och den ortodoxa kyrkans undervisning, i vilken Bibeln måste tolkas genom kyrklig undervisning, och i ljuset av Kyrkans tradition (kyrkofäder och kyrkolärare). Protestanter menar att Bibeln på ett klart och tydligt sätt lägger fram alla doktriner och bud i den kristna tron och att läsaren därför inte behöver någon klerk eller påve eller något koncilium för att förklara den sanna meningen av ett bibelstycke. Romerska katoliker hävdar att tron på Bibeln som den enda källan till den kristna doktrinen varken har stöd i historien eller Bibeln och att det därutöver är ologiskt att basera sin tro på sin privata bibeltolkning.

Katolska kyrkans aktiva medlemmar brukar ofta reagera häftigt mot "sola scriptura". Detta är i och för sig förståeligt eftersom det åligger en from katolik att blint acceptera publikationer av kyrkans läroämbete och påvliga encykliker som absoluta sanningar. En from katolik som ifrågasätter läroämbetets doktriner anses vara avfällig och kanske förtappad.

Evangeliskt försvar

Fromma evangeliska kristna håller dock för sant att den kristna Bibeln var känd långt innan de lokala och ekumeniska koncilierna, där det officiellt bestämdes vilka skrifter som skulle räknas som fullvärdiga bibelböcker.

Det framgår dock tydligt av vissa texter att det endast är med hjälp och ledning av Den Helige Ande som Skriften kan tolkas rätt.

Jesu egna ord i Joh. 14:26

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

Petrus tydliga instruktioner i Apg. 2:38-39

Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."

Jesu förtydligande i Joh. 16:7-14

Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.  Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.  Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Ateister

Den kände ateisten Robert G. Ingersoll skrev: "If a man would follow, today, the teachings of the Old Testament, he would be a criminal. If he would strictly follow the teachings of the New, he would be insane."

Vittnebörd i Guds ord

Apg. 17:10-12 Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män.

1 Tess. 5:16-22 Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.  Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

1 Kor. 4:5 Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig en särställning? Vad har du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det?

Judas 1:3-4 Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.