Sanningen

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sanningen i bestämd form singularis, stor bokstav, syftar på Herren Jesus Kristus, vår Frälsare. Mindre specifika är orden "sanning" och "sanningar", som för att vara användbara bör vara synonyma med orden "faktum" och "fakta".

Sanningen

Följande tre texter är starkt relaterade till varandra. Sanningen i bestämd form singularis kan inte användas om något annat än Gud och hans ord.

(Joh. 14:6) Jesus sade: "Jag är Vägen, Sanningen och Livet!"

(Psa 119:160) Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. 

(Joh 17:16-17) De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.

Kärlek till Sanningen

(Matt. 24:11-13) Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.

Viktigt att se att Jesus anger orsak och verkan. Orsaken är laglösheten. Verkan är kärlekslösheten. Vi skulle annars lätt ha trott att det var tvärtom. Visst ser vi att kärlekslösheten tilltar, men kanske ser vi inte lika lätt hur laglösheten tilltar. Därför talas det om “laglöshetens hemlighet”.

(2 Tess. 2:7a) Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam.

Men vi har blivit varnade att laglöshetens dammluckor en gång kommer att öppnas. Det blir en dramatisk ökning av lögn och ondska som vi kanske redan nu kan se i nyhetsrubrikerna. "The new normal" är inte alls trevligt.

Den stora förvirringen

Vem har inte hört uttalanden som dessa?

  • Min sanning är inte din sanning!
  • Det finns inga absoluta sanningar!
  • Du har ingen rätt att föreskriva mej regler!

Det är dåraktiga uttalanden som saknar all logik och är motsägelsefulla. Korrekt formulerade skulle de låta såhär:

  • Vi är inte överens om alla fakta och kommer fram till olika slutsatser.
  • Vi är inte överens om vilka sanningar som är absoluta, inte ens om det finns sådana sanningar.
  • Vi är inte överens om vilka regler, lagar och bud som bör anses bindande.

Fakta förblir fakta oavsett hur bra vi känner dem och förstår dem! Jfr. Subjektivism

(1 Kor. 13:11-12) När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 

Aristoteles formulerade på sin tid en definition av sanning. Fritt översatt sade han: "Den som säger om det som är att det inte är, eller det som inte är att det är, han talar inte sanning. Den som säger om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, han talar sanning."

Laglöshet

Det finns bara en absolut definition på “laglöshet”. Laglöshet är det när man känner Guds bud och väljer att i stället hitta på egna bud.

Laglösheten kan praktiseras helt privat, men man kan även praktisera den tillsammans. Kanske två som väljer att handla efter eget tyckande, kanske en hel grupp, och varför inte en etnisk grupp eller en nation. Jfr. Moral

Lägg alltså märke till att man kan vara oförvitlig i förhållande till ett lands lagar och samtidigt förkasta Guds bud. Bra exempel på detta är abort och euthanasi. Men det är lätt att hitta fler exempel. Samkönade äktenskap, legaliserad prostitution, antisemitism….

När Jesus talade om “falska profeter” är det inte alls säkert att han bara syftade på lögnpredikanter med kristet förtecken. Han kan ha syftat på politiker, filosofer och opinionsbildare av alla slag.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer