Religion

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det finns minst två sätt att förstå ordet "religion". En vanlig uppfattning är att ordet är härlett från latinets religare som betyder att "binda fast". Konnotationen skulle då vara att "tvinga till något" och/eller "bindningen (bandet) mellan människa och gud". Några menar att ordet är härlett från religiens vilket är motsatsen till negligens, alltså "tvånget att observera ett antal ritualer".

Frågan blir då om Den Tron som förkunnas av Apostlarna i Nya Testamentet och förespeglas av Profeterna i Gamla Testamentet kan kallas "religion".

Paulus säger i mitt i Galterbrevets diskussion om tvång och ritualer att (Gal. 5:13a) Ni är kallade till frihet. I (Rom. 8:21) talar han om Guds barns härliga frihet. I det andra bfrevet till Korint får vi veta att (2 Kor. 3:17) Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Men Paulus varnar även (1 Kor. 8:9) Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. Vilket är helt i överenstämmelse med det det dubbla kärleksbudet (Lukas 10:27) "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."

Det sorgliga är väl att det knappast finns något samfund, eller församling som inte "kompletterar" Den Tron med syndakataloger och rättfärdighetskataloger, församlingsaktiviteter, förpliktelser och grupptryck. Tyvärr blir det då religion.

En åsikt, som icke troende brukar ha, är att religioner handlar om tron på en gud. Om detta vore fallet skulle t.ex. Buddhismen inte vara en religion, och av samma anledning anser man inte att Humanism är en religion. Detta fastän Buddhismen är en humanistisk variant av Hinduismen.

Man tror att Evolutionism, Darwinism, är Vetenskap och således inte religion. Missförståndet beror på att man tror att "en gud" måste vara ett Mytologiskt eller Övernaturligt väsen, underförstått en sagofigur. Men allt, eller alla, man tilldelar absolut auktoritet eller högsta auktoritet är en "gud".

Varenda livsfilosofi har sin egen gud, eller gudar. Evolutionismen har Darwin och Dawkins som absoluta auktoriteter. Titta bara på listan av Humanismens Kardinaler, Biskopar och "små-gudar"

Jag skulle till och med vilja påstå att allt som skymmer sikten på Sanningen är en religion. Paulus varnade Simon trollkarlen (Apg. 8:23) Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band. Simon trollkarlen var bunden, religio, levde i sin egen religion.

Även vår tids många konspirationsteorier är religioner. De skymmer sikten på sanningen och binder, samt leder vanligtvis till att man anpassar sin livsstil.