Rättfärdiggörelse

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är situationen! Den som har mördat kan inte göra något för att bli kvitt sin skuld. Det hjälper inte om han gör en miljon goda gärningar. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud sitter inte med en balansvåg där han lägger våra onda gärningar i en skål och våra goda i en annan. Sådana lögner kommer från "denna världens furste" och hans onda andemakter. Avsikten är att lura oss så att vi tror att vi kan klara oss utan frälsningens nåde-erbjudande.

En person som är skuldsatt upp över öronen, med skuld som kan sonas, har två möjligheter. Endera knegar han tills han om möjligt har betalat sina skulder, eller så har han en rik vän som betalar skulderna så att han blir skuldfri.

Jesus är den rike vännen som erbjuder sig att betala våra skulder, både de skulder som kan sonas och de som är omöjliga att sona, så att vi blir skuldfria. Vi blir “räknade som rättfärdiga”, heter det i Bibeln. Det enda som krävs från vår sida är att vi vill vara Jesu vänner och ta emot erbjudandet. Vi talar således om insikten att vi har skuld, samvetets anklagelse och vårt val att därför omvända oss från vår onda väg.

Den som är skuldfri har möjligheten att försörja sig och leva ett redligt liv. Men han kan ju faktiskt frestas till överkonsumtion och bli skuldsatt igen. Det finns inga garantier att den som har fått sina skulder betalda kommer att leva resten av livet utan att skuldsätta sig igen.

Det jag beskriver här är bara en liknelse och det enda budskapet är att även om man får sin skuld kvittad så kan man välja att vilja leva utan att ta på sig ny skuld, eller att medvetet leva över sina tillgångar.

Vad gäller kristenlivet är det så att den som vill förtjäna sin skuldfrihet sysslar med gärningslära, medan den som av nåd har fått bli skuldfri och önskar leva resten av livet utan nya skulder inte sysslar med gärningslära. Jo, det kan faktiskt bli gärningslära även för den som har fått sina skulder betalda. Om han nämligen tror sig kunna förtjäna bonuspoäng genom att själv hitta på eller anamma utombibliska syndakataloger och rättfärdighetskataloger. Att försöka bli extra "helgad" genom att betala tionde av dill och mynta.

Det är en falsk lära som säger: “En gång frälst, alltid frälst!” (En gång skuldfri, alltid skuldfri.) Bibelns texter ger oss ingen “prutmån”. I texten nedan beskrivs följderna av våra val. Kom ihåg att det handlar om spänningsfältet mellan tacksamhet och rättighet.

Petrus andra brev 2:20-22 Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början.

Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem.

Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya, och ett tvättat svin vältrar sig i smutsen.

Texten är otvetydig. Början är att få syndernas förlåtelse och bli “räknad som sättfärdig”. Men om man inte vandrar på rättfärdighetens väg, utan vältrar sig i dyn, blir slutet värre än början.

Men glöm nu inte den tröst och förmaning som Johannes meddelar oss 1 Joh. 1:8-10 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.

Jesus lärde oss att be:

 

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss i dag;

och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.