Profeterna

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Profeterna är en beteckning på de profeter som medverkade till den skriftsamling vi kallar Gamla Testamentet. Den Hebreiska Bibeln, kallas Tanakh תַּנַ״ךְ, även transkriberat som Tenakh, Tenak och Tanach. Namnet är konstruerat av de första bokstäverna från Torah, Nevi'im och Ketuvim, vilka betyder Lagen (bokstavligen: undervisning), Profeterna och Vishetsskrifterna (bokstavligen: skrifter).

Historia

Judiska skriftlärda talar om "den profetiska perioden" och avser då tiden från inträdet i landet Israel fram till den babyloniska fångenskapen av Juda.

Profeterna, deras skrifter, indelas i tre grupper:

  • Grupp1: Josua, Domarna, Samuel och Kungarna. Dessa kallas "De Tidiga Profeterna" (נביאים ראשונים‎ Nevi'im Rishonim)
  • Grupp2: Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Dessa kallas "De Senare Profeterna" (נביאים אחרונים‎ Nevi'im Aharonim)
  • Grupp3: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggai, Sackaria och Malaki. Dessa kallas "De Tolv Mindre Profeterna" (תרי עשר‎, Trei Asar, "The Twelve") Deras samlade skrifter betraktas som en bok.

Indelningen i Grupp1 kan tyckas egendomlig eftersom vi förknippar ordet "profeterna" med ett antal människor. Kanske bör man förstå det som grupper av människor med samma uppdrag eller ämbete.

Etymologi

Eftersom det talas om profeter både i Gamla Testamentet och Nya Testamentet skall jag behandla både de hebreiska och grekiska orden. (Jag tar även med Strongs nummer.)

Profet i Gamla Testamentet

H5012 נָבָא nâbâ - betyder att tala eller sjunga driven av "inspiration" vilket bokstavligen betyder "andlig påverkan".

H5013 נְבָא nebâ - betyder profetia, alltså det budskap som en profet meddelar. Ordet är Kaldeiskt och anses synonymt med H5012

H5030 נָבִיא nâbı̂y - en profet eller "inspirerad" man. Jämför med våra moderna ord "begåvad" och "karismatisk".

H5031 נְבִיאָה nebı̂y'âh - samma som H5030 men kvinna.

Många har uppfattningen att en profetia handlar om en förutsägelse av något som kommer att hända i framtiden. Det finns emellertid ett annat ord för just detta i Bibeln, ordet "Siare" vilket betyder "En som ser".

H7200 רָאָה râ'âh - den allra bredaste betydelsen man kan tänka sig av "att se". Jag skall bara nämna några: se, titta, beskåda, undersöka, spionera, åskåda och ha en vision.

H7203 רֹאֶה rô'eh - från H7200, en siare men även den vision som siaren förmedlar.

H7204 רֹאֵה rô'êh - ser ju ganska lika ut som H7203, men titta på bokstaven i mitten. En prick saknas! Ordet betyder profet.

Frågan uppstår om profet och siare är identiska synonymer. Jag tror att det finns en skillnad. En profet behöver inte nödvändigtvis förutsäga något om framtiden.

Profet i Nya Testamentet

G4396 προφήτης profätäs - en "inspirerad" talare, profet, siare.

G4394 προφητεία profäteja - profetia.

G4395 προφητεύω profätevå - profetera.

Orden är sammansatta av προ "pro" och G5346 φημί fämi - proklamera sina tankar och åsikter, bekräfta.

Analys

När Jesus bekräftar Det dubbla kärleksbudet säger han (Matt. 22:40) På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Ordet "lagen" syftar på de fem Moseböckerna och "profeterna" syftar på de böcker och de profeter som kallas "Nevi'im" (se ovan). Jesus refererar till ett specifikt antal historiska personer.

Det fanns även på Gamla Testamentets tid många andra profeter och profetissor. Kom ihåg att ordet betyder "inspirerad talare". Inspirerad, alltså ledd eller fylld av en ande. Det talas om "Baalsprofeter", alltså profeter som drevs av eller var besatta av demoner. Entusiasm betyder att vara fylld av sig själv, en slags egotrippande. Och så har vi de profeter som gärna presenterar sitt budskap med "Så säger Herren". I den sista gruppen finns både sanna profeter och falska profeter.

Därför varnar Johannes (1 Joh. 4:1-3) Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.

Även Paulus varnar (1 Tess 5:16-22) Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Profeterna har en särställning som kan jämföras med Apostlarna i Nya Testamentet. De fick medverka till den samling skrifter som officiellt kallas Kanon. De profeterande Evangelisten och Aposteln Johannes var den siste som fick medverka till kanon. I praktiken håller inte alla som kallar sig kristna med om detta.

Sluten eller öppen kanon?

Bekännelsen Sola Scriptura, inget utom Skriften, Skriften allena, innehåller att man anser att kanon är sluten. Man bekänner sig till att "fortsätta att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga". (Judas 1:3)

Det finns inga officiella siffror men det verkar övertydligt att majoriteten av dem som kallar sig kristna inte bryr sig, accepterar eller till och med förespråkar en öppen kanon.

Katolikerna (sammanslaget 1285 miljoner) utgör majoriteten av dem som kallar sig kristna och de tror på en öppen kanon. Påven, Läroämbetet och så kallade Kaniker anses ha rätten att oprövat få lägga till vad som helst till kanon. Även rätten att oprövat föreskriva tolkningar av kanoniska texter.

Sorgligt nog gäller något liknande för den näst största gruppen, "Modern Protestantism" (totalt 500 miljoner) som omfattar det som brukar kallas Pingsrörelsen, Karismatiker, Word of Faith med mera. I dessa sammanhang är det vanligt att man anser vissa ledare vara specialbegåvade profeter och apostlar som står i ständig kontakt med Gud och titt som tätt får nya, banbrytande uppenbarelser som varken bör eller får prövas. Inte sällan får man nu för tiden dessa uppenbarelser när Jesus kommer till en personligen eller när man gästar himmelen eller helvetet i en vision eller på riktigt.

Rövarhistorier och ockulta ritualer och traditioner blir följden.

Notera att Johannes och Paulus (med flera icke citerade) varningar inte går att följa om man har en öppen kanon!

Hur prövar man?

I Gama Testamentet finns det två föreskrifter om prövning av profetia.

(5 Mos. 13:1-3) Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

Nu är det väl sällan så att en profet explicit säger att vi skall förja andra gudar. Den vanliga är att han introducerar ockulta metoder med hjälp av "falska under och tecken". Enda sättet att veta om profeten introducerar "nyheter" är att jämföra med "Skrifterna". Samma gäller för oss. Enda sättet att veta är att jämföra med "Skrifterna", Bibeln, Kanon. Inte undra på att det hotas med förbannelse för dem som prövar!

(5 Mos. 18:20-22) Men den profet som i övermod talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Du kanske tänker i ditt hjärta: Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom."

Man skall inte vara rädd för falska profeter. Jag vet inte hur många så kallade profetior, förutsägelser, jag har hört som aldrig inträffade.

Se vad som hände i Berea. (Apg. 17:10-12) Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män.

Folket följde Johannes varning fast de inte kände till den. De följde också Paulus varning att inte förakta profetia utan just pröva den. Så när Paulus och Silas kom med fantastiska nyheter, ett glatt budskap, evangelium, prövade de detta med stor villighet och resultatet blev att de behöll det goda och kom till tro.

Nytestamentliga texter om profeter och profetia

Jag skall här citera tonangivande nytestamentliga texter och kort kommentera.

(Matt. 11:9-15) Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det – han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron!

Jesus sade således att "profeternas tid är slut och att vi nu har tillgång till deras skrifter". Den tidens kanon var sluten.

(Apg. 2:16-18) Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel: Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera.

Inspirerade/uppfyllda av Guds Ande, Kristi Ande, Den Helige Ande kommer vem som helst (utan att tilldelas ett högt ämbete) att proklamera sanningens ord där det behövs och är till nytta.

(Apg. 19:5-7) När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn, och när Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män.

Lägg märke till att det handlar om "lärjungar" som inte visste att Den Helige Ande var utlovad och given. De behövde få erfara bevis för det. När de sedan döptes i enlighet med Petrus proklamation på pingstdagen, fick de Den Helige Ande som gåva och de fick erfara Andens gåvor. Det var dem till nytta. Vad de sade när de profeterade får vi inte veta. Troligen lovsjöng de Herren för uppenbarelsen av evangelii sanningar.

(Apg. 21:8-11) Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judeen. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: "Så säger den helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningars händer."

Hur stämmer då detta med att "profeternas tid avslutades i och med Johannes döparen"? Här har vi fyra unga kvinnor som profeterar och en regelrätt profet, Agabus, vars profetia är uppskriven i Skriften. Jag kan inget bevisa, men min tolkning är att de unga kvinnorna, Hjälp-Aposteln Filippus döttrar, som här kallas evangelist, hade döttrar som likaså evangeliserade och spred det glada budskapet. Så har vi då Agabus, får han profetera efter profeternas tid? För det första är det han förutsade på intet sätt frälsningsgrundande. För det andra vore det egendomligt om de som redan var "profeter" när Johannes döparen uppträdde skulle ha förbjudits att tala.

(Rom. 12:3-8) I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.

Men här då? Får inte somliga gåvan att vara profeter? Nej, det står det inte. Det står att i proportion till vårt förtroende för Herren och trohet till honom och hans ord, kan vi få profetera, undervisa, förmana, trösta och uppmuntra, vara glada givare och trogna ledare. Och i allt detta uppmanas vi att inte bli malliga eller än värre högmodiga.

(2 Petr. 1:16-21) Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten: "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje." Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Denna text brukar ofta missbrukas av högmodiga människor som tillskriver sig själva titeln "Profet". De "profeterar ju" och det står att sådant kan man inte hitta på själv. De talar å Den Helige Andes vägnar Gud ord! Men så står det inte!

Petrus proklamerar "det profetiska ordet", den tidens kanon, och säger att den är trovärdig. Ledda av Den Helige Ande har profeterna förkunnat ord från Gud.

Finns det "Profeter" efter Aposteln Johannes död?

Paulus vill att vi inte skall vara okunniga vad gäller andliga gåvor. (1 Kor. 12) Lägg märke till den exakta formuleringen. I grundtexten finns ordet "gåva" inte med. Det är ordet των πνευματικων (ton pneumatikon), vilket betyder 'det andliga', som har översatts (parafraserats) med 'andliga gåvor'. Därför börjar han med att varna att bara för att det är andligt så behöver det inte vara gott. Det finns både onda andar och Den Helige Ande.

Sedan fortsätter han med en beskrivning som gäller enbart Den Helige Ande och oss. (1 Kor. 12:4-7) Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig (manifesterar sig) Anden så att det blir till nytta.

Efter detta ger Paulus exempel på vad som kan ske när vi står under Den Helige Andes direkta ledning. I översättningarna talas det om "gåvor" men det ordet finns inte med i texten. Det står visserligen att Ander "ger", ordet δίδωμι (didåmi) kan visserligen översättas med "att ge" men ordet är ganska ospecifikt och betyder "frambringa", "tillägna", "utverka" alltså att "utföra genom oss". Detta är viktigt för det handlar inte om en gåva som vi sedan kan stoppa i fickan och kalla vår 'egendom'. Under Den Helige Andes ledning kan vi få vara förmedlare och redskap.

Jag vet att det stöter många, men slutsatsen blir ändå att det inte finns "Profeter" (ämbetet) i dag. Däremot finns det, i enlighet med Joels profetia, människor av alla slag som kan användas av Den Helige Ande att profetera.

Diskussion

Diskussion följer.


Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer