Prövning

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Prövning och frestelse är samma ord i Koinegrekiskan, det heter πειρασμός (pirasmos) från verbet πειράζω (pirazo) - att pröva. Ordets rot betyder att "genomborra". Bibelns översättare försöker att återge ordet så att det stämmer bäst med vår konnotation av orden prövning och frestelse.

Några exempel

Citaten är tagna ur SFB15 om inget annat anges. Ordet finns 55 gånger i Nya Testamentet. Här följer 24 citat. När du läser citaten, ett för ett, fundera om du skulle ha använt samma ord som översättarna.

(Mat 4:1) Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.

(Mat 4:3) Då kom frestaren fram och sade till honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd."

(Mat 6:13) Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

(Mat 19:3) Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst ?"

(Mat 22:18) Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare?

(Luk 8:13) De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men de saknar rot. De tror bara för en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.

(Luk 11:4) Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse."

(Joh 8:6) Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken.

(Act 15:10) Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?

(Act 20:19) Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger.

(1Co 7:5) Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.

(2Co 13:5) Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet.

(Gal 4:14) Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus.

(Heb 2:18) Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.

(Heb 4:15) Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd.

(Heb 11:36-37) Andra fick utstå hån och piskrapp, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, (*) dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. (Not: Reformationsbibeln "De blev stenade, söndersågade, frestade*, dödade med svärd." Ordet inte översatt i SFB.)

(Jas 1:2) Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.

(Jas 1:12) Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

(Jas 1:13) Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

(Jas 1:14) Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.

(1Pe 1:6) Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.

(1Pe 4:12) Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er.

(Rev 2:2) Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.

(Rev 2:10) Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

(Rev 3:10) Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

Två funderingar

1. Skulle inte ordet "frestelse" passa bättre i (Gal 4:14) Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken förakt eller avsky för mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus.

Paulus, genom vilken "under av ovanligt slag" hade utförts så att sjuka botades, stod nu framför dem med en svaghet eller sjukdom, ett handikapp, och kunde inte botas. Det kunde ha varit en frestelse för åhörarna att inte ta honom helt på allvar.

2. Jesu bror Jakob lovar oss att vi inte kan bli frestade av Gud. (Jas 1:13) Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.

Men i den bön som Jesus lärde lärjungarna ber vi Gud att "inte leda oss in i frestelse". (Mat 6:13) Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda.

Diskussion

Jag känner personligen flera fall där en person har drabbats av lidande, sjukdom, handikapp, nöd, falska beskyllningar eller misshandel och trots ihållig bön inte blivit befriad, helad eller kännt sig tröstad. Som resultat blev prövningen en frestelse och ledde till att personen avsvor sig allt samröre med Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Besvikelse, sorg och bitterhet blev kvar.

Frestelser kan endera leda till "ökat förtroende och ökad trohet" om man inte faller för dem (som Jakob beskriver), eller så kan de leda till prövningar om man faller för dem.

Prövningar kan förorsaka "minskat förtroende och minskad trohet" och därmed leda till frestelser.

Det är inte alls konstigt att både prövning och frestelse sammanfattas i ett ord i Bibeln. Faller man för frestelsen kan det leda till prövningar som i sin tur förorsakar nya frestelser, och så vidare. Det blir en ändlös nedåtgående spiral.

(Hebr. 12:11-15) För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den haltande foten inte går ur led utan i stället blir frisk. Sök frid med alla och helgelse, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. 

Motsatsen är också möjlig. Den heter "uthållighet i tro". Utstår man prövningen så minskar frestelserna och så vidare. Detta är helgelsens välsignelse.

(Jas 1:12) Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.

(Rev 3:10) Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

Begrunda citaten ovan. Man kan lära sig mycket av dem.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer