Nirvana

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nirvâna (Sanskrit|sanskr., निर्वाण "utslocknande"), är målet av den buddhistiska vägen. Nirvana ses ofta som frigörandet från sensualitet/girighet/begär, hat och ignorans. Nirvana betraktas inte som en plats eller en existensform, utan istället som en avsaknad på de negativa ting som karaktäriserar den samsariska existensen. Om nirvana beskrivs i negativa termer är nirvana avsaknad från jord, vatten, eld, luft, liv, död och lidande. I positiva termer kan nirvana beskrivas som dödslöst, oförgängligt, oskapat, fritt, salighet, etc.

Viktigt: Jämför Paradiset, Himmelen och Helvetet

Buddhas upplysning kallas först för nirvana, och när han dog sägs det att denna nirvana övergick till parinirvana, nirvana efter döden. Buddhisterna säger att de inte tror på någon "gud", men faktum är att de avgudar Gautama Buddha.

Inom mahayansk filosofi (madhyamaka), är det ingen skillnad på nirvana och samsara, då båda är tomma (shunyata). I en del mahayanska texter sägs även Buddhas död/ingång i parinirvana vara en bluff. Istället menar dessa texter att Buddha är evig, men att Buddha existerar bortom existens och icke-existens, samt bortom nirvana och samsara.

Hajjar du? Skäms inte för att avfärda obegripligt flum!

Se även