Nåd

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den som vill försöka att förstå betydelsen av ordet "nåd" motverkas till och med av en del bibelöversättningar. I Svenska Folkbibeln står det följande: Apg. 6:8 Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Men om man tittar i grundtexten så finner man att det är ordet πίστις (uttal: pistis) som har översatts med ordet nåd fastän klart och tydligt ordet πίστις betyder övertygelse, förtroende och trohet. Reformationsbibeln översätter samma vers såhär: Och Stefanus, som var full av tro och kraft, gjorde stora under och tecken bland folket.

I Joh .1:16 läser vi "Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd." I grundtexten används ordet χάρις (uttal: charis) vilket om en fri gåva, favör eller tjänst och är förknippad med glädje och tacksamhet hos mottagaren. Detta är det vanliga och mest förekommande ordet som översätts med nåd. Orden “nåd” och “tacksamhet” hänger ihop som ler och långhalm. Tacksam heter på bibelgrekiska εὐχάριστος. Jämför den fetstilade delen med ordet "nåd".

Som så många viktiga ord i Bibeln beskriver ordet nåd en relation. Det behövs minst 2 personer, en som benådar och en som tar emot nåden. På samma sätt betyder ordet välsignelse att någon böjer sig för, och tar emot något oförtjänt samtidigt som en annan böjer sig mot, och ger något värdefullt av fri vilja.

I modernt språkbruk kan man bli benådad. Villkoren är att man har bekännt sig skyldig till det man dömts för, och att man under fängelsetiden har skött sig exemplariskt. Man blir då räknad som skuldfri fastän man ännu inte har uttjänat sitt straff. Om en benådad återfaller och bryter lagen igen blir hans straff desto hårdare.

Det finns ännu en sak som är av vikt. Om man anser sig ha rätt till något, och sedan får det, finns det ingen tacksamhet utan snarare agg att man var tvungen att kräva och vänta.

Nådens glada budskap är att vi får bli benådade om och när vi bekänner vår skuld och har för avsikt att vända om från den väg vi vandrade. Om tacksamhet, glädje och frid inte blir resultatet finns det anledning att begrunda situationen.

Se även: Gärningslära