Nästa

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den lagkloke frågade Jesus: "Vem är då min nästa?"

Det gjorde han för att han ville urskulda sig.

All ondska människor emellan har sin rot i att förklara att dem man vill döda inte är medmänniskor. Man kallar dem ohyra, cellklumpar och vad som helst som avkläder dem mänskligt status.

Lukas 10:25-29 Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: "Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?" Då sade han till honom: "Vad är skrivet i lagen? Huru läser du?" Han svarade och sade: "'Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'" Han sade till honom: "Rätt svarade du. Gör det, så får du leva, Då ville han rättfärdiga sig och sade till Jesus: "Vilken är då min nästa?" 

Lägg nu märke till Jesus svar!

I princip svarade Jesus: Din nästa är någon du inte tycker om och du skall visa din medmänsklighet även när det utsätter dej för fara och kostnader, och även om du inte har tid just då.

Luk 10:30-35 Jesus svarade och sade: "En man begav sig från Jerusalem ned till Jeriko, men råkade ut för rövare, som togo ifrån honom hans kläder och därtill slogo honom; därefter gingo de sin väg och läto honom ligga där halvdöd. Så hände sig att en präst färdades samma väg; och när han fick se honom, gick han förbi. Likaledes ock en levit: när denne kom till det stället och fick se honom, gick han förbi. Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom och gick fram till honom och göt olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett härbärge och skötte honom. Morgonen därefter tog han fram två silverpenningar och gav dem åt värden och sade: 'Sköt honom och vad du mer kostar på honom skall jag betala dig, när jag kommer tillbaka.' - Vilken av dessa tre synes dig nu hava visat sig vara den mannens nästa, som hade fallit i rövarhänder?" Han svarade: "Den som bevisade honom barmhärtighet." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör sammalunda." 

Tydligen gick det hem!