Moral

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Moral är ett ord som inte finns i Bibeln. Däremot talas det i Bibeln om tro. Nutidens livsfilosofi består av att sträva efter frihet från plikter. Därför missförstås ordet "tro" och anses handla om sannolikhet.

Det inte finns en biblisk definition av ordet "moral" så vi får försöka använda slutledning för att förstå vad ordet betyder.

Ordet kommer av latinets adjektiv moralis, "det som rör sederna". Det handlar om att följa de etiska normerna, att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel. Med moral kan också avses regler och principer för handling som människor anser att det är deras plikt att leva efter.

Bibliskt sett kan man kanske koppla ordet moral med "vishet" och "förstånd". Och då går tankarna till bibeltexter som:

(Ordspråksboken 4:5-7) Vinn vishet, vinn förstånd! Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det. Överge inte visheten, så ska hon bevara dig. Älska henne, så ska hon skydda dig. Visheten är det viktigaste. Vinn vishet, vinn förstånd med allt du äger.

(Ordspråksboken 9:9-11) Ge åt den vise och han blir ännu visare, undervisa den rättfärdige och han lär sig mer. Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd, för genom mig blir dina dagar många och dina levnadsår förökas. 

(Psalm 1) Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl.  Sådana är inte de gudlösa, de är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet. 

Det kan även vara nyttigt att titta på motsatsen. Det ord som används i Bibeln är ordet "dåre". En dåre är inte en person med en låg IQ utan en person som av eget val förkastar Skaparen.

(Psalm 53:2) Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." Onda och vidriga är deras gärningar, ingen finns som gör det goda.

(Ordspråksboken 18:2) Dåren frågar inte efter förstånd, han vill bara uttrycka sina tankar.

Rom. 1:18-22 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

Moral är en viljefråga och valet har stora konsekvenser.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer