Meditation

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia skriver att Meditation är ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. Det kan bland annat vara ett ord man uttalar tyst, ett så kallat mantra, eller en punkt att iaktta, sin egen andning, uppmärksamheten på ljud som finns runtomkring, fokus på den egna kroppen som en helhet, energicentra i kroppen, så kallade chakras, färger, former, ljud, bön eller en vägledd meditation.

Lägg märke till alla ingredienser för avgudadyrkan som finns med i uppräkningen.

Biblisk meditation

Ett mycket bra exempel på Kristustrogen meditation finner vi i (Psalm 1)

  • Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt
  • Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. 
  • Sådana är inte de gudlösa, de är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling. 
  • Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet.

Kristustrogen "meditation" sätter Herren i fokus.

Romersk Katolsk meditation

Inom RKK talas det om "kenosis" (grekiskans "κενόω" - kenoo) som betyder att "tömma ut" alltså bli tom. Det är en lurig doktrin eftersom den är en blandning av sanning och mysticism. Det är sant att man inte skall vara sig själv nog och ha höga tankar om sig själv. Sådan enthusiasm gör man väl att tömma ut. Det är däremot absolut inte sant att man kan hitta Sanningen djupt inne i sitt tomma inre om man bara koncentrerar sig tillräckligt. Den läran är gnostisk.

Missförståndet inom RKK förstärks av att ordet μυστήριον - "mysterium eller hemlighet", felaktigt har översatts till "sakrament".

Ett helgat förstånd

Det finns åtskilliga villoläror inom kristendomen där förståndet förknippas med kroppen, köttet, och betraktas som mindervärdigt eller till och med skadligt. I motsats till det "andliga" som betraktas som pålitligt och bra. Detta är gnosticism och strider mot det som i Bibeln kallas "Det Första och Största budet".

(Lukas 10:27) Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd.

Principen finns återgiven i många av Bibelns texter. Bara ett till exempel: (1 Kor. 13:11) När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

En bra vana som kan kallas "biblisk meditation" är att läsa Bibeln, om och om igen. Precis så mycket som känns bra, helst i ordningsföljd. Bön kommer vanligtvis som följd av läsningen och ofta även sånger man tycker om.

En varning

Enligt Jesus kan följande hända om man "tömmer sig". (Lukas 11:24-26) När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt, går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början." 

Den meditation som har smugit sig in i "kristendomen" genom "sprickor i muren" och inte via "dörren", öppnar för onda andars inflytande.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer