Konspiration

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedias "artikel" om konspiration är väldigt kort och de har missat ett antal viktiga poänger.

Konspiration (av latinets conspirare: 'andas tillsammans'), komplott eller sammansvärjning, syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.

I stället för 'andas tillsammans' skulle man kunna säga 'samandas' alltså ha gemensam agenda genom att man leds av samma ande. Det kan handla om "tidsanda", "ideologisk anda" eller en livsåskådnings "ande", vare sig från Gud eller demonisk. I den betydelsen utgör således alla Guds barn en 'konspiration', samme Andes barn.

Visst förekommer komplotter och sammansvärjningar, hemliga sällskap och kriminella organisationer. Men alla som inte lever isolerat från sina medmänniskor söker sig till likasinnade, med andra ord 'samma andas barn'.

Olika andars 'konspirationer' tycker illa om varandra. De strider mot varandra. En korrekt term skulle vara 'andlig strid' eller t.ex. 'jihad'. Evolutionister tycker illa om kreationister. Båda skulle helst önska att de andra inte fanns. Skapelsetroende skulle gärna vilja nå evolutionister, humanister och ateister (ofta samma person) med evangelium så att de förstår att deras livsfilosofi grundar sig på lögn.

Ateister, humanister och evolutionister skulle helst se att troende judar och kristustrogna avföll från tron och assimilerades i det sekulära samhället. Hittills har de lyckats bra med det. De är effektivare missionärer än kristustrogna. De har mindre problem med avgudareligionerna eftersom de inser att dessa bygger på fabler. Därför väljer de ofta palestiniernas sida och kritiserar Israel när de försvarar sig. Men sanningen är ju den att om palestinierna lade ner sina vapen så skulle det bli fred. Om Israel däremot skulle lägga ner vapnen skulle det bli genocid.

Det finns egentligen bara ett bevis för att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud verkligen är Gud den högste. Det beviset är judarna. Kristustrogna kommer därnäst eftersom de är inympade bland de äkta olivgrenarna och får del av det äkta olivträdets näringsrika rot. Därför blir det breaking news i flera veckor om en galen kriminell gör en attack på en moske medan attacker på synagogor och kyrkor på sin höjd får en rubrik.

Ateister, humanister, evolutionister, buddhister, hinduer och muslimer tillhör undergrupper i samma "konspiration". Det vill säga: De leds av och följer samma onda ande.

Nu skall det dock påpekas att lika väl som det finns avfälliga judar och namnkristna så finns det namn-ateister, namn-humanister och namn-evolutionister. Det finns mer eller mindre goda och mer eller mindre onda människor i alla dessa kategorier. Skillnaden ligger i vilken ande man följer.