Jesu bröder

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I Bibeln talas det om Jesu bröder (och systrar?). Man skulle kunna tro att detta är okontrversiellt, men faktiskt är det en mycket het potatis som förorsakar både oenighet och motsättningar.

Jesus mor och bröder

Det finns nio verser i Nya Testamentet som explicit talar om Jesus, hans mor och hans bröder. Sex av dessa verser är paralellställen i de synoptiska evangelierna.

(Matt. 12:46-47) Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig."

(Markus 3:31-32) Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sade: "Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig."

(Lukas 8:19-20) Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig."

Tre av verserna beskriver andra tillfällen.

(Matt. 13:55) Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas ?

(Joh. 2:12) Sedan gick han ner till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och de stannade där några dagar.

(Apg. 1:14) Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder.

Lägg märke till att två av Nya Testamentets författare nämns i (Matt. 13:55) ovan. Jesu bröder Jakob och Judas.

I (Apg. 1:14) får vi veta att Jesu mor och bröder hörde till den grupp som stod Apostlarna nära. och i (Gal. 2:9) nämns Jakob först, sedan Petrus och Johannes: "Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelarna" i den judekristna församlingen i Jerusalem.

Judas berättar själv att han var Jakobs bror. (Judas 1:1) Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Till dem som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus. 

Bröder och kusiner

Ordet för "bror" heter ἀδελφός (adelfos). Ordet är en kombination av α och δελφύς (delfus) som betyder "livmoder". Kombinationen betyder "förenade (på grund av) en livmoder" alltså barn med samma moder.

Kusin heter ἀνέψιος (anepsios) i Bibelns grekiska text. (Kol. 4:10) Min medfånge Aristarchus hälsar till er, och det gör även Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om: ta emot honom väl om han kommer till er.

Sedan är det sant att ordet "bröder" även används i en icke bokstavlig betydelse att tala om t.ex. "trossyskon". Det är också sant att man i vissa kulturer kallar kusiner för bröder. Det är ett uttryck för att poängtera gillande och gemenskap. Motsatsen förekommer också om man ogillar en biologisk bror kan man säga: "Han är inte längre min bror!"

Not: Ekvivokation är ett felslut som innebär att man använder ett ord i fler än en betydelse i samma argument.

Förstfödd och enfödd

Vi vet att Josef och Maria inte hade sexuell gemenskap innan Marias förstfödde son blivit född. (Matt. 1:25) Och han rörde henne inte, förrän hon hade fött sin förste son, och han gav honom namnet Jesus.

Förste son kan lika väl översättas med “förstfödde son” – “υιον αυτης τον πρωτοτοκον (prototokon)" betyder ordagrannt “sonen hennes den förstfödde”.

Lägg märke till att Jesus kallas Guds “enfödde” son. Ordet i grekiskan är μονογενους (monogenous) och betyder att det sedan inte föddes flera. Om Jesus hade varit det enda barnet från Marias kropp skulle han ha kallats “μονογενους” = “enfödd”. Användandet av ordet "förstfödd" är meningslöst om det inte finns flera barn.

Om man vill krångla till det kan man ju säga att det inte står (Matt. 1:25) explicit att Josef och Maria hade sexuell gemenskap efter Jesu födelse. Att sekter som förhärligar celibat tycker om att göra så vet vi.

Not: Bevisföring som grundar sig på något som inte sägs kallas "argumentum ex silentio". En slutsats som formats med hjälp av avsaknad av historiska dokument, anses inte vara tillförlitlig.

På frukten skall trädet kännas

Resultatet av (medveten?) misstolkning av texterna som talar om Josefs och Marias äktenskap och deras gemensamma barn är en stor mängd utombibliska berättelser och dogmer. Den frukten är inte god.

Misstolkningarna stöder på ekvivokationer och "argumentum ex silentio" brist på fakta.

Sammanfattning

Det finns ingen som helst information i Bibeln som ens antyder att Josef och Maria levde i ett celibatärt äktenskap, eller att de inte fick egna barn efter Jesu födelse. Sådant är grundat på icke verifierbara berättelser och skrifter som inte hör till den vedertagna Kanon.

Se även

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer