Humanism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Humanismen är en mycket lurig religion, verkligen en ulv i fårakläder. Jag har skrivit utförligt om dess bakgrund i Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet

Ateismens trosbekännelse lyder: Det finns ingen Gud och allt elände på jorden är hans fel. Och det första och största budet: Du skall inga gudar hava!

Humanismens trosbekännelse lyder: Det är människan som är gud. Och det första och största budet: Du skall tolerera. Den som inte tolererar kan vi inte tolerera!

Evolutionismens trosbekännelse lyder: Om inte evolutionsläran är sann måste vi tro på en Skapare, och det vill vi inte. Och det första och största budet: Du skall icke hava King God som skapare, men du skall hava King Kong som förfader!

Animismens trosbekännelse lyder: Gudar och andar finns överallt och besjälar allt. Och det första och största budet: If it feels good, do it!

Evolutionsteorin har blivit subventionerad statsreligion. Humanismen har adopterats av alla liberalteologer. Ateismen har klätt sig i den allmänt acceptabla skrud som heter “Agnosticism”. Animisterna gör stora landvinningar i den så kallade Nyandligheten.

Strikt talat måste en rättrogen humanist vara ateist, men många icke bekännande humanister tror att det räcker att vara agnostiker.

Såväl humanismen som subjektivismen återfinns i alla världens religioner. Buddhism är humanistisk hinduism. Shintoism är humanism med ritualer.