Homeopati

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Homeopati kommer från grekiskans homoios "lika" och pathos "lidande". En tysk läkare vid namn Samuel Hahnemann (1755–1843) hittade på denna alternativa behandling. Tanken bakom är att "ont skall med ont fördrivas", alltså "liknande bör med liknande botas". Effekten av homeopati är jämförbar med placebo (sockerpiller). Homeopati beskrivs av etablerad vetenskap som pseudovetenskap och kristustrogna bör inse att det handlar om ockultism.

Jag kopierar följande mycket bra och tydliga beskrivning från Wikipedias artikel om homeopati:

Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas genom en process som kallas "dynamisering" eller "potentiering". Detta innebär att man utgår från en "urtinktur" bestående av till exempel 1 g aktivt ämne i 99 g vatten och successivt späder detta enligt en fastställd process. Ur den ursprungliga lösningen utvinner man "första potensen" genom att ta 1 ml av den ursprungliga lösningen och tillsätta 99 ml vatten. Man slår sedan flaskan med denna nya lösning mot något hårt, eller skakar den häftigt, ett föreskrivet antal gånger för att frigöra de läkande krafterna. Därefter utvinner man på motsvarande sätt "andra potensen" genom att upprepa utspädningen. När denna process upprepats 100 gånger har man erhållit den hundrade "centesimalpotensen" (C100). Så pass utspädda ämnen innehåller med största sannolikhet inte en enda molekyl av det aktiva ämnet. Med stigande potens sägs dock läkemedlet bli starkare och därmed också svårare att hantera. Ofta nöjer man sig med lägre potenser som C30 eller använder andra spädningsproportioner, så kallade D-potenser (ibland kallade X-potenser) och LM-potenser (ibland kallade Q-potenser [9]), där man vid varje steg späder 10 000 respektive 50 000 gånger.

I praktiken gör man en utspädd vattenlösning av ett valt gift. Sedan fortsätter man att späda ut den tills det blir bara vatten kvar. Processen att stegvis späda ut mer kallas potentiering, ett ord som kan översättas med "att göra kraftigare". Vem som helst bör förstå att detta är totalt nonsens. Dessutom måste potentieringen utföras enligt föreskrivna ritualer. Här kommer ockultismen in.

Varning! Många tror att homeopati är nära besläktad med fytoterapi. Detta är en missuppfattning. Fytoterapi är användandet av naturliga preparat från växter för att behandla sjukdomar.