Herrens Smorde

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Herrens smorde är en titel, ett uppdrag, ett mandat som gavs åt kungar och överste präster i Gamla Testamentet. I profetiska texter talas det även om den kommande Messias. Ordet betyder "smord".

Den exakta titeln "Herrens smorde" används bara en gång i Nya Testamentet. Det talas många gånger om Messias och alla dessa texter handlar om "Yeshua HaMashiach" vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Smord till präst över alla andra kom han till jorden. Smort till Kungars Kung återkommer han.

(Lukas 2:25-31) I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: 

I grundtexten heter det "τον χριστον κυριου" (uttal: ton christon kyrio) vilket även helt korrekt kan översättas med "Den Högstes Messias" vanligen HaMashiach på hebreiska. Denna titel används uteslutande om Jesus i Nya Testamentet.

Jesus förutsade att "många skall komma i mitt namn" och sannerligen finns det många villolärare som i vår tid vågar ge sig själva "det namnet = den specifika titeln".

I så kallat karismatiska kretsar är det vanligt att ledare kallas "Herrens smorde". I katolska kyrkan anser man att påven, alla biskopar och alla präster är "Herrens smorda". Påven är ju dessutom smord till kyrkans kung och kallas "Kristi ställföreträdare". På latin "Vicarius Christi" och senare av somliga utvidgat till "Vicarius Filii Dei". Katoliker anser dock att den senare titeln "Guds Sons ställföreträdare" aldrig har varit den officiella titeln får påven.