HBTQ

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq, är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, tidigare bara HBT.

Bibeln och sexuell synd

Jag återger bara korta citat. Textsammanhanget kan läsas om man positionerar muspekaren på text med blå linje Extra information finns även ibland i form av ett "frågetecken"

Guds avsikt

(1 Mos. 1:27-28a) Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. --- Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. (1 Mos. 1:26-28, 2:24-25)

(Kol. 1:15-17) Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

(Matt. 19:12) Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana.(Matt. 19:3-12)

(3 Mos. 18:22-24) Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Du ska inte ligga med något djur, så att du genom det blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Ni ska inte orena er med något av detta, för med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er.

(3 Mos. 20:13) Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling. De ska straffas med döden. De bär på blodskuld. (3 Mos. 20:10-21)

Guds dom

(Rom. 1:18-22,27,28) Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras. (Rom. 1:18-32)

Guds undervisning

(1 Kor. 6:9-11) Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. (1 Kor. 6:1-20)

(1 Tim. 1:9b-11) Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt annat som går emot den sunda läran, enligt evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig. (1 Tim. 1:3-11)

Ytterligare texter

(1 Mos. 19:5) De ropade på Lot och sade till honom: "Var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem till oss så att vi får ligga med dem." (1 Mos. 19:1-11)

(Dom. 19:22) Medan de gjorde sig glada, se, då omringades plötsligt huset av stadens män, onda män. De bultade på dörren och sade till den gamle mannen som ägde huset: "Skicka ut mannen som kom till ditt hus så vi får ligga med honom!" (Dom. 19:17-24)

(Judas 1:3-8) Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter.

Det tredje könet i Bibeln

(Matt. 19:12) Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig."

(Refo: Matt. 19:12) Ty det finns obrukbara*, som har blivit födda så från moderlivet, och de som har blivit obrukbara* av människor, och andra som har gjort sig själva till obrukbara* för himmelrikets skull. Den som kan ta emot det, han må ta emot det. *kastrerad εὐνοῦχος oförmögen till sexuellt umgänge och förmodligen som resultat ointresserad av det.

(Apg. 8:26-40) Jämför texten om Filippus och de Etiopiske Hovmannen. Tydligen gäller inte längre förbudet i (5 Mos. 23:1) Notera att grundtexten använder tydliga ord. Det handlar om män som har fått penis och/eller testiklar bort-opererade.

I Jesu stamtavla finner vi den Moabitiska kvinnan Rut. Abrahams brorson Lot lät supa sig full och låg med sina döttrar. (1 Mos. 19:36-37) Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfar till de nuvarande moabiterna. Den andra dotterns son blev stamfader till Ammoniterna.

Och se vad som står skrivet i (5 Mos. 23:2-3) Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led ska komma in i Herrens församling. Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led ska någonsin komma in i Herrens församling,

Och likväl är Rut en länk i Jesu stamtavla. Moabiterna var kända för avguderi och barnaoffer.

Det tredje könet i hednakulturer

Det finns en artikel på Wikipedia som handlar om detta. Artikeln heter Gender system. Artikeln finns inte på svenska med samma innehåll. Artikeln är helt tydligt pro-hbtq vinklad.

Den enda biten jag vill ta upp är hindusimens praxis och läror om "det tredje könet".

Det tredje könet i Hinduismen

Åsikterna om det tredje könet i hindusimens Indien är starkt påverkade av religionen. Det finns hindusika texter som talar om androgyna (hermafroditer/intersex) förfäder. Hinduisk konst innehåller bilder av människor och "gudar" med attribut från båda könen. Bland andra de så kallade "Hijra"

Hijra är en term som används i Sydasien - särskilt i Indien - för att hänvisa till en person som är född som biologisk pojke och lever som transsexuell eller transgender. De identifierar sig ofta som någon typ av tredje kön och använder kvinnliga könsuttryck. Hijra är den mest kända termen och gruppen men det finns det flera andra grupper av transpersoner både i Indien och närliggande länder.

Hijras har en dokumenterad historia på den indiska subkontinenten från antiken och framåt, begreppet förekommer redan i Kama Sutra. Det finns ett antal välkända roller för hijras inom kulturerna i området, roller som handlar delvis om könsöverskridande, delvis om andlighet och/eller religion och delvis om överlevnad.

I allmänhet föds hijras med typiskt manlig fysiologi, bara några ha fötts intersexuella. Vissa hijras genomgår en initiationsrit, nirwaan, som innebär att penis, testiklar och pung avlägsnas.

Många hijras lever i väldefinierade och organiserade särskilda Hijra-samhällen, som leds av en guru. Dessa samhällen har fortlevt genom generationer genom "adoptera" unga pojkar som avvisats av, eller flytt från, sin ursprungsfamilj. Eftersom hijras ofta ses som oberörbara har de inte tillgång till särskilt många försörjningmöjligheter utan hänvisas ofta till att tigga för sin överlevnad. Många arbetar också som sexarbetare för sin överlevnad.

Det tredje könet i Bangladesh

En motsvarighet till hijras finns i Bangladesh. De kallas Sādhin men till skillnad från hijras handlar det här huvudsakligen om flickor. Flickor som väljer att bli Sādhin klär sig i manliga kläder och klipper håret kort. Den som vill bli Sādhin måste vara jungfru och begå en ed på att leva i celibat.

Det tredje könet i Polynesien och Thailand

I Polynesien finns det flera olika termer som vanligtvis handlar om män som uppför sig som kvinnor i bred betydelse. Det kan handla om att ha ett typiskt kvinnligt jobb, klä sig i kvinnokläder, tala med kvinnlig röst eller att gestikulera som kvinnor.

Det finns en dubbelmoral i samhället. Dessa "kvinnliga män" blir ofta utsatta för hån från män men utnyttjas i smyg av samma män för oralsex, fellatio.

I Thailand är tänkandet starkt påverkat av Buddhismen som lär att det finns 14 olika könsidentiteter. De så kallade Kathoeys är transsexuella män som även kallas "Ladyboys" och ofta arvetar i "nöjesindistrin". Många är även prostituerade.

Alternativa könsidentiteter

Det finns en bok med titeln "The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough". Bokens författarinna heter Anne Fausto-Sterling. Hon anser att varken kroppen eller själen har monopol på att bestämma könet och föreslår därför att introducera åtminstone 5 kön: "male, female, merm, ferm, and herm".

Avsikten är att låta barn som föds med intersex-genitalia eller drabbas av tvivel angående könstillhörighet få en legitim och accepterad benämning så att de inte överhastat väljer kirurgiska ingrepp eller hormonbehandlingar utan kan vara "nöjda" med sin situation.

Total förvirring och galenskap

Det har uppstått en förvirrande vildväxt av termer och klassifikationer som handlar om sexualitet.

I Sverige talar man om HBTQ. Det tillkommer mer och mer bokstäver i dessa akronymer. I den engelskspråkiga världen talar man numera om LGBTQI som står för Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, and Intersex.

I den klassifikationsdjungeln är jag heterosexuell och cisgender. Cisgender är motsatsen till transgender. En transgender klär och uppför sig, och i värsta fall låter operera sig för att likna det motsatta könet. En cisgender klär och uppför sig i enlighet med veriferbara könstillhörighet (könsorgan och hormoner).

Men det finns nya termer som man vill tillfoga listan. Mellan heterosexuell och bisexuell vill man tillfoga "heteroflexibel" och mellan homosexuell och bisexuell vill man tillfoga "homoflexible" och för att ingen skall behöva vara utan etikett vill man tillfoga "pansexuell", alltså en person som är sexuellt intresserad av allting och alla.

Det tredje könet i modern nöjesindustri

Sedan uråldriga tider har transdressing funnits i nöjesindustrin. Män och pojkar som spelar kvinnor och flickor i teater och film.

Modeindistrin tycks ledas av en oproportionerligt stor del hbtq-personer.

På senare tid har har man börjat arrangera offentliga fester som kallas "Pride parader", "Rosa dagar" eller något dylikt där hbtq-personer, halvnakna etalerar sina sängkammarhemligheter till åskådarnas amusement.

Barn som växer upp indoktrineras på detta sätt med normaliserande av abnormalt uppförande. De som arrangerar dessa spektakel förför dessa Herrens minsta och borde fundera på vad som kan vara värre än att få en kvarnsten runt halsen och kastas i havet. (Lukas 17:2)

Sammanfattning

Det stegvisa normförfallet beskrivs mycket tydligt i Romarbrevets första kapitel. Det börjar med att förakta Skaparen. När Skaparen då utlämnar folket till sina egna begärelser följer avguderi, vilket i sin tur leder till det som i Bibeln kallas "skamliga begär". Resultatet blir hela raddan av all slags orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De är skvalleraktiga, förtalare, gudshatare, våldsmän, stolta, skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, olydiga mot sina föräldrar, oförståndiga, trolösa, kärlekslösa, oförsonliga, obarmhärtiga.

Det är inget att förvåna sig över att vi i dag lever i en värld med skol-skjutningar och terrorisanslag. En värld där unga överväger eutanasi och självmord. En värld där föräldrar och lärare har förlorat greppet. En värld där pedofili och "gender based violence" florerar. En värld där människor i trogna livslånga relationer är en minoritet. En värld där diverse våldsbrott är så vanliga att nyhetsmedia inte längre rapporterar dem.

Jag tror många underskattar problemet med hbtq. (5 Mos. 22:5 och 23:1) talar om transgender och könsbyte. Sekulärt kräver pro-hbtq-organisationer att alla måste tycka att det handlar om en naturlig statistisk avvikelse.

Det finns en utmärkt avhandling som är skriven av pastor Henrik Åström, som är föreståndare för Pingstkyrkan i Lund. Den behandlar sex mellan personer av samma kön. Homosexualitet, en teologisk och pastoral reflektion

Varför det inte räckte med samlevnadskontrakt för hbtq, utan var tvunget att vara ”äktenskap” – en travesti och contradictio in terminis – är ju tydligt. Nu får hbtq-personer adoptera barn. Och med hjälp av den aggressiva hbtq-lobbyn kan de åtala bagare som inte vill baka homo-tårtor. Ja, man väljer att gå till en sådan bagare fast man lika lätt skulle kunna ha valt en annan bagare. Det säger något om den andemakt som leder hbtq-personer! Många känner inte ens till organisationen Human Rights Campaign. Det är en organisation som bland annat bistår homosexuella finansiellt och juridiskt när de anser sig vara diskriminerade. Inte sällan väljer man att skapa konflikter som sedan rapporteras i nyhetmedia.

Man kan tala om "statistisk avvikelse" när det handlar om ”intersexuella”, alltså det man brukade kalla ”hermafroditer” och människor med medfödda endokrinologiska avvikelser som resulterar i sjukliga mängder testosteron eller östrogen. Vi talar då om mindre än 1% av befolkningen. Lägg märke till att dessa bara utgör en liten del av alla som praktiserar hbtq. Hos resten handlar det om mentala, själsliga eller andliga orsaker.

Givetvis bör ingen som uppför sig hyfsat vägras tillgång till offentliga gudstjänster. Men t.ex. pedofiler, bigamister och sadister bör inte få bekläda funktioner i kristna församlingar. Listan kan naturligtvis utbredas med andra synder som räknas upp i (Rom. 1 och Gal. 5). Vägra alla som lever i uppenbar synd att bekläda funktioner i församlingen! Och tillsätt ledare i enlighet med Paulus föreskrifter (1 Tim. 3 och Titus 1).

Varför inte behandla homosexuella som vanliga medmänniskor? Genom egna val diskvalificerar de sig själva för ett antal saker i samhället. Att deras val är onaturligt vet alla. Även de själva fastän de vill leka kejsarens nya kläder.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer