Gnosticism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gnosticism (γνωστικός gnostikos, ungefär "att besitta kunskap") är inte en självstående lära, den är alltid kopplad till den livsåskådning man själv har. Gnosticismen bygger på tron att det kroppsliga och det andliga är skilda från varandra och att det andliga är gott medan det kroppsliga är ont. Vidare att man genom "gnosis", andlig kunskap, kan frälsa sig själv och uppnå det man önskar.

I grund och botten är gnosticismen en ockult, andlig gärningslära. I den så kallade trosförkunnelsen är gnosticismen en viktig del av budskapet.

Följderna av att tro att "andligt är bra" blir att man inte längre förstår att andliga metoder och övningar kan vara syndiga. Man har även svårt att de att andliga kardinalsynder som högmod, avundsjuka, hyckleri och hat verkligen är synder. Fundera lite på detta! Varför handlar syndakataloger om kjollängder och frisyrer men inte om högmod, maktlystnad och hyckleri?

Vi löper alla risken att falla i gnosticismens fälla. Man måste ju "tro rätt", helst om allt, så det är inte ovanligt att två kristna med olika tolkningar av något, även om det är en mindre viktig detalj, kan bli så osams att de slutar kommunicera och helst inte vill se varandra.

Vägen är sannerligen mycket smal. På ena sidan finns ekumenikens och synkretismens dike och på andra sidan lagiskhetens och gärningslärans dike. Någonstans på vägen tvingas man ta ställning till det som kallas Ekumenik och handlar om att sträva efter enhet.

I dagens läge talar man till och med om ekumenik mellan sund evangelisk tro och antikristliga religioner. Detta är absolut säker inte det som menas med bibeltexter som uppmanar oss att ha enhet i tron.