Evolutionism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Evolutionism är tron på evolutionsteorin som varande en lära grundad på vetenskapliga fakta. Enligt WikiPedia är: Den moderna evolutionsteorins historia började 1858 med att Charles Darwin och Alfred Russel Wallace publicerade en artikel där de införde begreppet det naturliga urvalet. Darwins bok Om arternas uppkomst introducerade en mer fullödig teori för en större publik. På 1930-talet kombinerades Darwins teori med Gregor Mendels genetik vilket gav grunden för den moderna evolutionära syntesen där evolution och genetik förenades till grundvalen för den moderna evolutionsbiologin.

Gräver man lite djupare i historien skall man finna att ateistiska teorier om universums uppkomst har funnits allt sedan begynnelsen. Men vill man tala om den moderna ateistiska evolutionsteorin måste man börja med James Hutton, född 3 juni 1726 i Edinburgh, död där 26 mars 1797. Han var en skotsk geolog. Han utgav 1785 boken Theory of the Earth, med undertiteln an Investigation of the Laws Observable in the Composition, Dissolution and Restoration of Land upon the Globe (ungefär: en undersökning av de lagar som kan iakktas i markens sammansättning, upplösning och återställande på jordklotet).

Sir Charles Lyell, född 14 november 1797 i Kinnordy nära Kirriemuir i Forfarshire, död 22 februari 1875 i London, var en skotsk geolog. Han betraktas allmänt som den moderna geologins fader och är Tillsammans med James Hutton den som bidragit mest till att utveckla geologin som självständig vetenskap.

Sir Charles Lyell formulerade sina läror i Principles of Geology (hans huvudarbete, vilket föranleddes av studiet av George Julius Poulett Scropes “Geology of Central France”) och Elements of Geology, vilka från 1830 utkom i många upplagor och översattes på flera språk (i sammandrag bearbetade på svenska av Gustaf Lindström, “Geologiens grunder”, 1857; andra upplagan 1859).

Lyells viktigaste tes var att inga globala katastrofer eller revolutioner har förekommit, dessa har alltid varit lokala, och lika litet har en fullständig förintelse av floran och faunan någonsin ägt rum. I stort sett har en jämn utveckling försiggått från den tid, då den glödande, flytande jordkärnan täcktes med en fast skorpa. (Härmed hade han i egna ögon “bevisat” att syndafloden aldrig hade inträffat.)

Boken som James Hutton skrev inspirerade Sir Charles Lyell till att 1830 fantisera ihop ‘the geologic column’. Han skrev en bok ‘Principles of Geology’ och angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses. Charles Lyell gav olika jordlager namn, som t.ex. Jurassic, och tilldelade varje lager en indexfossil och angav hur gamla lagren var. Detta hände alltså före 1830. Det fanns inga som helst vetenskapliga metoder att mäta åldern på mineraler och fossil.

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 i Downe, Kent, tog med sig Lyells bok på sin resa som bland annat förde honom till Galapagos. Han publicerade sin bok “Origin of the Species” 1860 eller kanske 1859. Lyell var nära vän och mentor åt Charles Darwin.

Evolutionismens ledarfigurer har det gemensamt att det är viktigare för dem att visa att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud inte skapade universum. En nutida aggressiv missionerande ateist är Clinton Richard Dawkins, född 26 mars 1941 i Nairobi, Kenya, är en brittisk etolog, evolutionsbiolog och populärvetenskaplig författare. Han var mellan åren 1995 och 2008 professor i Public Understanding of Science vid universitetet i Oxford. Han har publicerat flera böcker om evolution. Hans bok Illusionen om Gud från 2006, som argumenterar för ateism har givit upphov till betydande debatt.

Det finns uttalanden i Dawkins bok som är så extremt hädiska att jag inte varken kan citera eller länka till dessa.

Evolutionismen är en antikristlig religion, subventionerad av staten och föreskriven som förpliktad undervisning i skolorna. Det har gått så långt att vetenskapliga fakulteter, politiska grupperingar och massmedia bannlyser dem som vågar ponera att universum har tillkommit genom Intelligent Design.

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer