Evighet

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med Evig avses något som saknar både början och slut. Problemet är att orden "början" och "slut" antyder en tidsrymd. Uttryckt med ord som handlar om tid är en evighet en oändlig tidsrymd. Evighet är varken en oändlig tid eller motsatsen till tid. Det är tiden som är en infinitesimal (ytterst liten) 1-dimensional "bit" av evigheten.

En sinnebild

Tänk dej en oändligt stor höstack och någonstans inne i höstacken finns det en liten nål. Nålen representerar tid och höstacken evighet. Nålen har en början och ett slut. Teoretiskt skulle det kunna finnas mer än en nål i höstacken. Om det finns flera nålar behöver dessa inte peka i samma riktning.

Höstacken är en tredimensionell sinnebild och svår att åskådliggöra grafiskt. Följande bild är tvådimensionell.

2-dimensionell illustration av tid och evighet

Bilden avser att visa en liten pinne som driver på ytan av en oändlig ocean (fastän oceanen på bliden mer liknar en liten pöl). Den lilla pinnen är tiden och oceanen är evigheten. (Även här kan man tänka 3-dimensionellt och tänka sig att pinnen befinner sig någonstans i vattenmassorna.)

Not: För att komma närmare verkligheten måste man tänka sig att evigheten har ett oändligt antal dimensioner. Detta går dock inte att vare sig begripa eller illustrera. Det går långt över det vi kan tänka och förstå.

Terminologi

I det engelska språket finns orden "eternal" och "everlasting". De används inte alltid konsekvent. Eternal avser "utan början och utan slut". Everlasting avser "med början men utan slut".

Jag kommer här att använda orden "evig" för att beteckna "utan början och utan slut", samt "ändlös" för att beteckna "med början men utan slut".

Everlasting: ändlös - synonymer: ständig, ihållande, evärdlig, oändlig

Det bibliska perspektivet

Tiden hade sin början och den kommer att ha sitt slut. Den bild vi tecknar med historien som ett litet stycke på en oändlig tidslinje är missvisande. Glöm den.

Tänk på tiden som en process med en början och ett slut. Det är inget “dumt” tanke-experiment. Vetenskapen talar om det som kallas “time, space, matter continuum”. Och det betyder på vanligt språk att tid och rymd och materia bara kan existera tillsammans. Alltså inte kan förekomma separat från varandra i det universum vi känner till.

Det fanns en början när alla tre skapades. Och Bibeln formulerar detta: (1 Mos. 1:1) I begynnelsen (tid) skapade Gud himmel (rymd) och jord (materia).

Biblen talar även om att det kommer att ske att Gud en gång avslutar processen. Himmel och jord skall förgå. Universum skall rullas ihop i en Big Bang. Precis motsatta händelse-förloppet till skapelsen. Historiens Gud har då fullbordat processen. (Upp. 6:14, 2 Petr. 3:10, Lukas 21:33, Hebr. 1:10-12, 2 Petr. 3:7)

Ett språkligt dilemma

Evigheten kan inte beskrivas med tidsbegrepp. Detta är ett stort dilemma för vårt språk kryllar av ord som har med tid att göra. Det är nästan omöjligt att skriva utan att använda tids-ord. All vår erfarenhet hänger ihop med tid. Allt vi registrerar och upplever kan placeras någonstans på tidsskalan mellan vår födelse och vår död. Följande text beskriver evigheten utan tidsord.

(1 Kor. 2:9) Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. (Paulus citerade från Jesaja 64:1-5)

Guds ord innehåller information om både tiden och evigheten. Det är viktigt att komma ihåg detta så att man inte smugglar in tidsbegrepp i det som handlar om evigheten, och vice versa inte tror sig kunna tillämpa evigheten här och nu. Detta fel görs ofta när man försöker förstå ändens tid. Jfr. Tusenårsriket

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer