Eskatologi

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eskatologi (av grekiskans eschatos, "ytterst", "sist", och logos, "lära"). Eskatologi är läran om de yttersta tingen. I kristendomen knyts den till begrepp som vedermödan, Jesus återkomst som Kungars Kung, tusenårsriket, domen, universums slut och skapandet av en ny himmel och jord. Eskatologi - läror om tidens ände - finns i många religioner.

Kristen eskatologi

Tiden från skapelsen till universums slut

Bilden avser att åskådliggöra universums historia från skapelsen till den kommande änden. De sju punkterna beskriver engångsföreteelser. Tidskalan är någorlunda korrekt.

 1. Skapelsen var/är unik.
 2. Gud lovade att det inte skulle bli ännu en syndaflod.
 3. Gud steg ned (in) i skapelsen och presenterade sig som HERREN, Sonen, Den Enfödde. Han fullbordade sin gärning och återvände till Himmelen.
 4. Upproret kommer att kulminera i och med komsten av Antikrist.
 5. Jesus kommer tillbaka och tar hand om saken. Levande och döda kristustrogna uppstår och möter honom på "skyarna". Han kommer en enda gång. Inte flera, som pretribbarna påstår.
 6. Tusenårsriket börjar.
 7. Historien avslutas med en Big Bang

Det finns information i Bibeln, om än svårtolkad, att efter avslutningens fyrverkeri kommer det en ny början av annat slag. Kanske man helst skulle kalla denna nya början, bröllopet mellan Himmelen och det nya, eviga, universum som Gud kommer att skapa.

Det finns en likhet här med det som hände när Jesus kom till jorden. Det nya, himmelska, Jerusalem dalar ned från Himmelen till den nya jorden i det nya universum som har skapats för evigheten.

En not

Det finns en hel skala av läror om den exakta ordningsföljden av händelserna från och med Herrens återkomst eller den stora vedermödans början eller Antikrists uppträdande.

I stället för att skriva historieböcker i förväg gör kristustrogna väl i att begrunda alla varningar för villor och villolärare som Jesus, Johannes. Petrus, Paulus och Judas gav oss i Bibeln.

Muslimsk eskatologi

Enligt Islam är Allah universums skapare och målet är domedagen då de rättrogna kommer att samlas till paradiset och de otrogna kommer att förpassas till helvetet. Båda tillstånden anses eviga. (Bör nämnas att muslimerna även predikar skärselden. Nämligen om det finns något gott hos dem som förpassas till helvetet så kommer de efter en tid av pina och straff att få flytta till paradiset.)

Man talar om Issas återkomst. Issa är det muslimska namnet man gett Jesus. Issa är i deras tro inte Guds son. Det anses hädiskt att påstå att Gud skulle kunna ha en son. Issa är istället Marias son och en högt placerad profet. Dock snäppet lägre än Muhammed själv.

Issa kommer att komma tillbaka och hans huvuduppgift kommer att vara att hjälpa till att utrota Judar och Kristna. Till och med träd och stenar kommer att ropa till Islams stridsmän och säga att en jude har gömt sig bakom dem.

När alla otrogna “hundar” har utrotats bryter fridsriket in.

Värt att notera att Islam har både en messiasfigur kallad Mahdi (Arabic: ٱلْـمَـهْـدِي‎) och en antikrist kallad Al-Masih ad-Dajjal (ungefär: Den ondes messias). Islams Mahdi motsvarar Bibelns Antikrist och Al-Masih ad-Dajjal är Yeshua HaMashiach, vår frölsare Jesus Kristus vid sin återkomst.

Hinduistisk eskatologi

Hinduismens eskatologi är inte en egentlig eskatologi, men den är av intresse på grund av tre saker:

 1. Man talar om “avatarer” av guden “Vishnu” och enligt hinduerna lever vi nu i den tid de kallar “Kali Yuga” och den avatar som nu presenterar sig heter Kalki. Kali Yuga betyder ungefär “Mörkrets tidsålder”.
 2. När mörkrets tidsålder nått sin ändpunkt kommer Shiva att upplösa det nuvarande universum och skapa ett nytt. Och så börjar alltihopa om från början igen.
 3. Varje tidsålder karakteriseras av en successiv degeneration av moralen och människornas karaktär till den grad att “karma” reverseras, ondskans makter regerar, och goda människor får lida.

En intressant sak är hinduernas tideräkning. Det finns 4 Yuga-perioder. Totalen av dessa fyra Yuga-perioder är 4.3 miljarder år.

 • Satya Yuga dröjer 1.632 miljarder år.
 • Treta Yuga dröjer 1.3 miljarder år.
 • Dvapara Yuga dröjer 884 millioner år.
 • Kali Yuga dröjer ungefär 448 millioner år.

Tydligt var evolutionisterna har fått sina fantasier från. Samma andemakter som står bakom hinduismen.

I varje Yuga reduceras människornas livslängd successivt från några tusen år i början till ungefär 100 år i slutet.

En cykel med dessa fyra Yuga-perioder kompletterar universums existens. Sedan krymper universum ihop under bakvänd tidsordning och detta leder till en ny Big Bang som formar ett nytt universum.

Det är inte politiskt korrekt att skriva det jag nu tänker skriva, men jag gör det ändå. Hinduismen är så nära man kan komma direkt satansdyrkan utan att öppet erkänna satan som sin herre.

Buddhistisk eskatologi

Enligt Buddistiska filosofer kommer de tio moraliska grundreglerna för livsvandel att försvinna. Och i stället kommer människorna att följa tio omoraliska grundregler. Dessa är stöld, våld, mord, lögn, elakt förtal, ortohet, agressivt och tomt prat, begärelse och illvilja, nyttolös girighet och pervers lusta.

Som resultat kommer fattigdomen att tillta och brott mot världsliga lagar att öka.

När detta händer kommer en ny Budda att uppstå. Denne heter Maitreya, och han kommer att återställa rätt och ordning genom att göra slut på materialism och egoism. Han kommer även att lära världen att lösa alla sociala problem.

Att fundera på

Buddismen är en sorts humanistisk hinduism. Men titta på listan av dygder och odygder. (Jämför Rom 1:28-32)

Det kan vara värt att notera att Buddisterna uppmanas att påskynda, eller möjliggöra denne andra Buddas tillkomst genom att ge gåvor till munkarna, leva moraliskt och praktisera offer-ritualer i templen. Notera likheten med en del nyare förkunnelse där vi måste möjliggöra Herrens återkomst genom olika typer av ritualer och handlingar.

Det finns en text i NT som har översatts så att man kan misstolka det. Jag syftar på 2 Petr. 3:11-13 “Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.”

Reformationsbibeln har en bättre översättning: “Eftersom nu allt detta skall förgås, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni väntar och ivrigt längtar efter Guds dags tillkommelse, då himlarna skall förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte väntar vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.”

Grekisk filosofi

I det antika Grekland ansågs själen helt separat från kroppen och därmed människans verkliga jag. Man ansåg att själen är evig, i betydelsen utan början och utan slut.

Man hade således ett abstrakt begrepp om odödlighet och trodde på ett mer konkret personligt liv efter döden. Själen fick fortsätta sitt liv endera i Elysium eller i Hades. Det finns profetior (förutsägelser) om hur världen och nationerna kommer att se ut i “det eviga”.

En not

Det kan alltså vara värt att notera att Grekerna inte trodde att universum skulle förgås, men istället trodde på att det skulle “förnyas” och att det skulle finnas paradisaktiga nationer och helvetiska nationer. (Får-nationer och Get-nationer, jfr. Matt. 25:31-46)

Det torde vara bekant att det idag finns förkunnelse som förnekar universums förstörande och istället talar om “en förnyad jord”.

Diskussion

Det jag framför allt ville pek på är att till och med de mest antikristliga religionerna tar med en del av sanningen för att bli trovärdiga. Samtidigt ser vi att “kristna” förkunnare ibland kommer med “uppenbarelser” som man kan hitta hos dessa antikristliga religioner (men inte i Bibeln).

I dessa "nya uppenbarelser" spelar just hinduismen och den antika grekiska filosofin en stor roll, med eller utan humanistiska inslag, med eller utan mysticism.

All synkretism angående eskatologin verkar för inter-faith-ekumenik och krattar manegen för Antikrist.

Eskatologi får ofta mer intresse och spaltutrymme än betydligt viktigare saker som hör samman med tron på Kristus. I stället för att skriva historieböcker i förväg gör kristustrogna väl i att begrunda alla varningar för villor och villolärare som Jesus, Johannes. Petrus, Paulus och Judas gav oss i Bibeln.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer