Emerging Church

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök
message

Emerging Church eller Emergent Church (ungefär Den spirande kyrkan eller Den framväxande kyrkan), även kallat The Emerging Conversation, är ett samlande namn på vissa strömningar inom nutidens kristendom.

Vad handlar det om?

Det är inte fråga om ett samfund eller en kyrka i traditionell mening utan snarare om ett ekumeninskt samtal och en reformrörelse som diskuterar vad kristen tro är och hur det kristna livet kan levas ut i en postmodern miljö. Samtalet började i USA och Storbritannien och har under en tioårsperiod, från och med början på 1990-talet, spridits över västvärden.

Upphovsmän

Flera av företrädarna för Emerging Church, bl.a. Brian McLaren, är kristna ledare som förlorade sin Bibeltrogna tro men själva anser att det snarare är tilltron på historisk kristendomstolkning, som vuxit fram i det paradigm som dominerade västvärlden mellan i vid mening 1500- och 1970-tal, och inte den kristna tron i sig som de har förlorat.

I stället för att förkasta kristendomen har man i Emerging Church-kretsar börjat omtolka den utifrån det postmoderna paradigmet. Detta betyder i praktiken att man likformade sina bibeltolkningar (för så vit man inte förkastade dem) med "världens" synsätt. Jämför följande textcitat:

(Joh. 15:18-19) Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 

(Jakob 4:4) Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 

1 Joh. 2:15-19 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. 

Felet man gör

På samma sätt som andra postmodernister och poststrukturalister vill dekonstruera och rekonstruera inom sina områden vill företrädarna för Emerging Church-samtalet plocka isär den kyrka som formats under historien, och bygga upp en kyrka som fungerar i det postmoderna sammanhanget.

Sökandet efter "rötter" blev populärt på flera håll. Jämför Nyjudaism

Emerging Church-samtalet påpekar att dagens västerlänningar lever i en post-kristen och post-metafysisk tid, i en kultur som mer eller mindre helt saknar kontakt med den kulturen inom kyrkan.

Felet man begår är att man kastar ut frälsningsgrundande uppenbarelser och läror tillsammans med ritualer och liturgi. Det hade varit bättre att bara göra sig av med formerna och sedan förklara innehållet på ett språk som nutida människor kan förstå. Men eftersom ledarna inte vill accptera Guds bud valde de att göra om evangelium till ett synkretiskt, ekumeniskt, besökarvänligt jippo.

Gemensamma nämnare

Eftersom Emerging Church inte är en enhetlig rörelse utan ett samtal är det svårt att beskriva dess åsikter. Det finns dock ett antal gemensamma nämnare.

Med tiden har grupper bildats, och även nya församlingar fötts som präglas av tankarna i Emergent Church-samtalet. Då variation och bredd i tolkning och uttryck är en av grundpelarna i rörelsen är den svår att exakt ringa in men dessa kännetecken brukar föras fram:

  • En önskan att hitta kreativa uttryck för tillbedjan och andlig reflexion för att passa den postmoderna kulturen. Allt från kontemplativ musik och film till högkyrkliga liturgiska element.
  • En minimalistisk och decentralistisk organisationsstruktur, som ger de lokala tillbedjarna frihet till autentiska uttryck.
  • En flexibel inställning till dogmatiska och teologiska frågor så att en stor bredd av individualitet i tro och moral accepteras.
  • En holistisk uppfattning av kyrkans roll i samhället. Socialt engagemang betonas.
  • En önskan att läsa om Bibeln i förhållande till dess historiska och kulturella samtid, så att en rekonstruerad teologi kan formas fri från historiens tolkningar.
  • En livlig användning av bloggar, andra typer av webbplatser, video och andra moderna medier.

Extern länk

Emerging Church info hemsida

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer