Dualism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskrivningen av dualism här begränsar sig till den dualism som förekommer i bland annat Trosförkunnelsen och Word of Faith.

I princip innebär dualismen att det finns två jämnstarka gudar. En god gud och en ond gud. I så kallade kristna sammanhang är den gode guden Gud (med stor bokstav) eller i somliga fall Jesus. Den onde guden är satan/djävulen som i Bibeln även kallas "denne världens furste/härskare".

Det pågår en kosmisk strid mellan dessa båda potentater och ibland har den ene övertaget, ibland den andre. Därför gäller det för den gode gudens anhängare att göra allt de kan för att hjälpa den gode guden att slutligen vinna. Det är bland annat därför man sysslar med att bestraffa och driva ut onda andar överallt.

Jesu bror Judas påpekade tydligt att människor inte har mandat att handla så (Judas 1:8-10) Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren och hånar höga makter. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." Dessa däremot hånar vad de inte känner till, och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med. 

Aposteln Petrus skriver samma sak (2 Petr. 2:9-13) Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Det gäller särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren. Fräcka och självsäkra skyggar de inte för att håna höga makter, medan änglar som står högre i makt och styrka inte uttalar några hånfulla domar mot dem inför Herren. Dessa som hånar vad de inte känner till är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fångas och dödas. De är fördärvade och hamnar därför i fördärvet, där de får lönen för sin orättfärdighet. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen, de är smutsfläckar och skamfläckar där de i sina lustar frossar och festar tillsammans med er. 

Dualisternas utgångspunkt är fel. Därför går det mesta i deras teologi snett!

Jesus sade (Matt. 28:18b) Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Dualismen finns i flera andra livsåskådningar. Dualismen är en antikristlig lära.