Eutanasi

Från Vad är sanning
(Omdirigerad från Dödshjälp)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Eutanasi (ytterst av grekiska ευθανασία euthanasía, av ευ eu, ’gott, väl’, och θανατος thanatos, ’död’) eller dödshjälp är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran.

Dödshjälp

Man skiljer på olika sorter "dödshjälp". Jag citerar från Wikipedia Dödshjälp.

1 Passiv dödshjälp

Passiv dödshjälp innebär att livet förkortas genom att man undviker medicinska och tekniska hjälpmedel för att hålla en döende person vid liv. Passiv dödshjälp är ofta lagligt i västvärlden, och praktiseras bland annat i Sverige på människor som ligger i till exempel koma eller som avstår från fortsatt behandling av en dödlig sjukdom.

2 Aktiv dödshjälp, läkarassisterat

Aktiv dödshjälp innebär att man med aktiv handling avsiktligt påskyndar döden i relation till grundtillståndet (skadan eller sjukdomen), vanligen genom att administrera höga doser morfin, barbiturater eller en så kallad cocktailpåse, en blandning av droger. Aktiv dödshjälp är ett omdiskuterat ämne i hela världen och är förbjudet i stora delar av världen, bland annat i Sverige.

3 Frivillig, aktiv dödshjälp

Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på uttrycklig begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut ett preparat i lämplig dos, men patienten måste själv aktivt utföra den dödande handlingen, exempelvis inta preparatet. Läkarassisterat självmord är olagligt i de flesta länder; undantag är Schweiz, Nederländerna, Belgien och delstaterna Oregon och Washington i USA.

4 Icke-frivillig dödshjälp

Med icke-frivillig dödshjälp avses fall när en patient är oförmögen att uttrycka en vilja att dö. Detta inbegriper dödshjälp för spädbarn, personer i koma, et cetera. Icke-frivillig dödshjälp kan vara passiv eller aktiv. Aktiv sådan brukar kallas barmhärtighetsmord i massmedia, men ingår inte i sjukvårdens språk, och är olagligt i de flesta länder.

5 Ofrivillig dödshjälp

Med ofrivillig dödshjälp avses patienter som skulle kunna uttrycka en vilja att dö men beslutet ändå tas av någon annan, utan patientens samtycke. Sådan dödshjälp betraktas tämligen allmänt som mord, även av förespråkare för dödshjälp.

Synpunkter på Wikipedias lista

Själv skulle jag nog vilja lägga till abort och dödsstraff i listan under punkt 5.

Punkt 1 i listan anser jag vara fel att klassa tillsammans med eutanasi - dödshjälp. En person som t.ex. har terminal cancer och väljer att avstå från meningslös kemoterapi och bestrålning som stjäl hans sista dagar på jorden, och i stället får en morfinpump så att han kan vara hemma hos nära och kära, sysslar inte med eutanasi utan just med det liv han fortfarande har kvar.

Erfarenheter med eutanasi i Holland

Historia

2001-04-12 beslöt en majoritet i det holländska parlamentet att legalisera "eutanasi". Majoriteten bestod av medlemmar av D66 (ateistiska humanister), VVD (högerpartiet) och PvdA (socialdemokraterna).

Premiärministern var Wim Kok, en föredetta fackföreningsledare som inte gjorde någon hemlighet av sina marxistiska ideal och kristendomsfientlighet. Han var premiärminister i två regeringsperioder och hans minister för Hälsa, Välstånd och Sport hette Els Borst. Som "hälsominister" och utbildad läkare spelade hon en huvudroll i propagandan för eutanasi. Hon kallades senare "Engel des doods" - "Dödens Ängel" av motståndare och mördades av en fanat 2014. 2015 hittade man DNA som ledde till en man med paranoia och schizofreni. Han sade sig ha fått uppdrag av Gud att mörda henne på grund av hennes skuld i att legalisera eutanasi. Året efter mördade han även sin syster på grund av åsiktsskillnader angående abort och eutanasi.

Resultat

I Holland och Belgien har man, på det sluttande planet, hunnit till eutanasi på barn, på deras egen begäran och samma för personer över 70 som är friska men trötta på livet. Nu vill således föreningen "Sista Viljan" och D66 dra ner den gränsen från 70 år till 18 år.

Helt säkert kommer kategori 4 att öka men klassas som kategori 3. En läkare eller psykiater eller annan rådgivare kan ju mycket lätt använda sin auktoritet att "övertyga" patienten att ethanasi är det bästa valet. Hur mycket fri vilja har en patient i den situationen?

Extrema resultat

I Holland finns det en intresseförening som heter "Laatste Wil". Det betyder "Sista Viljan". Deras mål är att var och en som vill dö måste få dö och att apoteken borde säla ett självmordspiller utan recept. Man brukar kalla det "pil van Drion" - "Drions piller" - efter en professor juridik som även var domare i Högsta Domstolen i Holland och vars namn var Huib Drion. Han föreslog detta 1991. (Hoppa inte över årtalen! Detta var alltså för 26 år sedan.)

2017 gick föreningen Laatste Wil ut i media med "den glada nyheten" att man hade hittat ett preparat som vem som helst kan köpa. Med två teskedar av det preparatet i ett glas av din favoritdryck dör du inom en timme.

Alla från 18 år och äldre får vara medlemmar av föreningen och efter ett halvt års medlemskap kan de få information om detta preparat och hur man köper det.

På en vecka ökade föreningens medlemstal till det dubbla!

Kristen etik

Det är ingen tvekan om att "Kristen dödshjälp" endast kan bestå av fysisk och mental smärtlindring. Medmänsklighet, hjälp med de dagliga bestyren, tröst och bistånd.

Den sjuke själv tror jag har rätten att besluta att äta eller fasta och att ta emot smärtlindring om det finns att tillgå.

I Gamla Testamentet är dödstraff (Punkt 5 i listan) föreskrivet som straff för ett antal synder. Det handlar om texter som ofta börjar med "Herren talade till Mose. Han sade:", således inte bara om dåtidens kultur och åsikter.

I Nya Testamentet finns det inget som explicit förbjuder dödstraff, men det finns ju åtminstone ett exempel där Jesus föreslår ett alternativ.

(Joh. 8:2-11) Men tidigt på morgonen kom han tillbaka till templet, och allt folket kom till honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna till honom en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och när de hade ställt henne i mitten, sa de till honom: Mästare, denna kvinna greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och Mose har befallt oss i lagen, att sådana ska stenas. Men vad säger du?

Men detta sa de för att sätta honom på prov, för att de skulle ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev på marken med fingret. När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sa till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta och kände sig överbevisade av samvetet, gick de ut, den ene efter den andre, de äldste först ända till de sista, och Jesus blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där framför honom.

När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sa han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.

Sluttande plan

Inom den så kallade "kristenheten" har det uppstått läror som inte kan stavas med bibelord.

  • Det börjar bli populärt med "allförsoningslära" och därmed ett avskaffande av eviga straff.
  • Det predikas om tidsbestämda straff, i betydelsen av korrektiv uppfostran, efter döden, varefter man ånyo kan välja att omvända sig.

Allt sådant öppnar subjektivismens dammluckor och leder till liberalteologi. Abort, eutanasi, självmord och många andra synder blir plötsligen acceptabla. I alla fall om man inte talar för högt om dem.

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer