Bön

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bön i biblisk mening är samvaro och kommunikation, även presentation av tankar och önskningar.

Bön till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud

Låt oss se vad Gud har uppenbarat i sitt ord angående bön.

Avsikten måste vara en relation

(Hebr. 11:6) Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Den som vänder sig till Gud, den högste, måste tro att han finns och vilja ha en relation med honom. En relation med hänsynstagande från båda parterna. En relation som bygger på förtroende och trohet

Vi får be om vad som helst

(Fil. 4:6-7) Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Det viktiga budskapet här är att vi faktiskt uppmanas att lägga fram alla våra önskningar utan ritualer, hot, blidkande eller manipulation. När det står alla önskningar bör vi tolka det bokstavligen. Det står inte alla fromma önskningar! Det är synnerligen nyttigt att lägga fram även våra "onyttiga" önskningar inför honom som har både makten och avsikten att bevara oss och helga oss.

Se även

Kommentarer

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer