Astrologi

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Astrologi är en stjärntydningslära med flertusenåriga rötter, som syftar till att finna samband mellan placeringar och händelser mellan solsystemets himlakroppar, och karaktärer och händelser i människors liv. Ordet "astrologi" kommer från grekiskans αστρολογία, från άστρον, astron, ("stjärna") och λόγος (logos), vilket är missvisande eftersom 'logos' vanligen används för resultatet av seriösa studier. Astrologi är en pseudovetenskap, och har inget som helst att göra med astronomi som är det vetenskapliga studiet av världsrymden.

Bakgrund

Artikeln skulle kunna sluta här för astrologi är humbug och vidskepelse. Men jag vill utvidga med lite tankar om detta eftersom det ofta finns religiösa övertoner även kopplade till astronomi. Vidskepelse finns i alla världsdelar. Törs jag göra ett litet skämt? Jag tror inte på horoskop för jag är 'skorpion' och dom tror inte på astrologi! I Kina utgör astrologin en stor del av människors tänkande och handlande som mer eller mindre styrs av den kinesiska kalendern, särskilt dess 12-åriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. (Enligt den kinesiska zodiaken är jag en jordråtta och enligt de lokala vidskepelserna är en skorpion, så du kanske bör ta det jag skriver med en ordentlig nypa salt!)

Vetenskapens uppkomst

När det vi nu kallar naturvetenskap började formas genom personer som Galileo Galilei, Christaan Huygens, Isaac Newton, Johannes Kepler och Nicolaus Copernicus, för att nämna några, var det ett allmänt konsensus att universum var ett så kallat “öppet system” och att det fanns en välvillig, rationell designer av detta universum. Med kristen terminologi, alltså att universums skapare är en god Gud som på ett rationellt sätt har skapat både lagar och materien.

Vetenskapsmännen ansåg på grund av detta att det är möjligt att förstå universum och fysikens lagar med hjälp av rationalitet.

Lägg märke till att detta konsensus bara kunde uppnås i den Judeo-Kristna traditionen. De första vetenskapsmännen fick ofta kämpa hårt mot den Romersk Katolska Kyrkan, som hade byggt sitt maktsystem just med hjälp av nya uppenbarelser, tillägg, bortförklaringar och allegoriserande av Guds Ord, ritualer och fabler.

Hinduernas gudar är varken välvilliga eller rationella i sina flummigheter. Muhammeds gud är varken välvillig eller rationell i sitt krav på blind lagiskhet.

Det fanns således bara en möjlig “kultur” där vetenskapens vagga kunde stå. Och det fanns fortfarande människor som trots RKK’s överhärskning hade kvar en önskan att förstå det universum vi lever i. Detta är bibliskt!

Lite historia

Kanske har du ibland beundrat en soluppgång, och säkert har du någon gång beundrat en solnedgång. Ja några få av oss har till och med sett en solförmörkelse.

Nu är det ju bara så att solen faktiskt aldrig går upp, eller ner. Inte har den slocknat heller, hitintills. Inom parentes kan man väl säga att månen "går upp" och "ner". Slockna kan den däremot inte för den har aldrig lyst.

Dock talar man om soluppgång oavsett var man bor, oavsett vilket språk man talar och oavsett om man är analfabet, lärare, meteorolog eller astronom.

Astronomer och meteorologer vet säkert hur verkligheten ser ut, fastän de väljer ett språkbruk som alla kan förstå.

Mikołaj Kopernik, bättre känd som Kopernikus, gillades inte av RKK's läroämbete eftersom hans konstateranden stred mot deras dogmer.

I sitt verk "Om himlakropparnas kretslopp", publicerat 1543, beskrev Kopernikus hur Jorden roterar kring sin axel, och hur den och de andra planeterna cirkulerar kring solen (den heliocentriska världsbilden). Detta stod i strid mot den vedertagna uppfattningen att jorden utgjorde universums mitt med sol, måne och de andra planeterna i banor runt detta centrum, vilket var grundat på vad Aristoteles och Ptolemaios hävdade under antiken.

Kopernikus bok censurerades 1616 mot vissa textavsnitt och effektuerades huvudsakligen i de exemplar av boken som fanns i Italien, vilket yttrade sig så att man där gjorde anbefallda handändringar på några kätterska ställen. I ett exemplar har någon bara skrivit "Detta kapitel får inte läsas"! Trots att Kopernikus "friserade" en del av sina teorier. Så trodde han t.ex. att jordens bana runt solen var en perfekt cirkel. (För givetvis är en deformerad ellips allt annat än perfekt och kan således aldrig ha varit Skaparens avsikt.)

Kopernikus levde i en tid när man trodde att vetenskapsmän skulle vara allvetare. Därför kunde han vara en astronom, matematiker, jurist, ekonom, militärstrateg, tolk, ambassadör, läkare, astrolog och kanik. Framför allt den sista titlen är intressant. Alltså en person som har inflytande på kanon.

Men problemen för RKK blev större i och med Galileo Galilei som anses vara en av den moderna naturvetenskapens grundare.

År 1590 fick Galilei kännedom om Nicolaus Copernicus bok De revolutionibus orbium coelestium. Hans egna observationer gjorde honom alltmer övertygad om att det var Copernicus heliocentriska världsbild som var den korrekta.

Boken med titeln Dialog om de två världssystemen, som Galilei gav ut 1632, skapade kaos. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”. Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Det sägs att han efter domen mumlat ”och väl rör hon sig!” (italienska E pur si muove!), men för detta finns få belägg. Tack vare den dåvarande påvens Urban VIII beskydd, och kanske även på grund av Galileis ålder och sjuklighet, blev det ett milt straff för Galilei. Han fick husarrest under resten av sitt liv. Men Galilei fortsatte sitt vetenskapliga arbete och gav år 1638 ut boken Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper, där han skrev ner sina fysikaliska teorier. Det var dessa som Isaac Newton senare skulle ha stor framgång med. I den boken föreslår Galilei också en metod att mäta ljusets hastighet.

(Läroämbetet och påven gav Inkvisitionens domstol på den tiden makten att döma 'heretiker' till döden. Detta i likhet med vår tids islamistiska diktaturer där Khadi-domstolar dömer att Sharia kräver dödstraff för muslimer som avfaller eller bryter de stränga lagarna.)

År 1992 beklagade katolska kyrkan inkvisitionens dom genom ett uttalande av påven Johannes Paulus II, och år 2000 upphävde man domen.

Från år 1632 till år 2000 hade således läroämbetet och påven fel! Fastän alla deras sektmedlemmar var tvungna att ge dem helt rätt!

Kepler bör även nämnas i sammanhanget. Johannes Kepler.

De vise männen - magiker

Jag hoppar till de “vise män” som sökte den nyfödde konungen. Besöket brukar oftast färgas av romantiska tankar. Men är detta korrekt? De var faktiskt trollkarlar, eller “magoi” som NT beskriver det. Säkerligen astrologer och alkemister och en hel del mera. Deras besök ledde till att ett grymt massmord på barn utfördes.

Magier var en stam från den antika staten Medien. Magierna var, innan området införlivades i det akemenidiska riket, ansvariga för religiösa ceremonier av olika slag. Dessa präster kallades på persiska för magush som betydde "vis" man eller "vetenskapsman". Från det ordet kommer den grekiska benämningen magos som Matteus använder i dagens text. De svenska orden magi och magisk kommer härifrån.

Senare tog de till sig den zoroastriska religionen och utvecklade den till zurvanism, vilket skulle bli den dominerande formen av zoroastrism under den sassinidiska epoken (226-650 e.Kr.). Magerna utgjorde i det persiska väldet en prästklass som fungerade som vetenskapsmän (astrologer och alkemister), diplomater och rådgivare vid hovet.

Vad hände med pseudovetenskaperna?

Angående alkemister kan det vara av intresse att nämna Newton som faktiskt sysslade med detta. Det var innan sann naturvetenskap hade blivit allmänt antagen. Alkemi hade som främsta mål att framställa guld av billigare material. Även detta är en slags vidskepelse. Om Newton finns mycket att berätta men här vill jag bara tillägga att han bekände sig vara en kristen. Han var protestant och motsåndare till påvekyrkan. Han hade ägnat sig åt mycket studier av Bibeln och dess grundspråk och han fick till gång till alla arkiv i "the Jewish National and University Library" i Jerusalem. Som resultat blev han en motsåndare till trefaldighetslära. Newton läste mycket och skrev bland allt det andra mer än 16.000 sidor med bibelstudier.

Jag utgår från att det är tydligt att astrologi och alkemi och andra ockulta pseudovetenskaper är vidskepelse och nonsens. Frågan blir då hur pseudovetenskap kunde "utvecklas" till vetenskap. Hur togs steget från magi till vetenskaplig teori? Jag törs påstå att det steget togs av människor som stod i den "judeo-kristna traditionen", som trodde på en allsmäktig, rationell Gud som vill oss alla väl.

Lite fakta

Fortfarande är judar och kristna drivkraften bakom naturvetenskaplig utveckling. Visste du att av de ungefär 900 personer som hittills har fått Nobelpriset, är 20% judar. Judar utgör 0.2% av världens befolkning! Se följande sida Nobel laureates by ethnicity

Scrolla ner och kolla:

Nobelpriset tilldelas av tre svenska och en norsk institution till personer som "gjort mänskligheten den största nytta" inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete.

Litteratur och "fredsarbete" är inte naturvetenskap. Fysik och kemi är naturvetenskap. Fysiologi och medicin är visserligen empirisk men söker inte naturlagar. Jämför listorna ovan och se hur många nobelprisvinnare det finns i Fysik, Kemi och Fysiologi/Medicin i de olika listorna.

Jesus sade "Den sökande finner". Söker man horoskop finner man det. Söker man fossiler finner man det. Söker man Sanningen finner man den!

Det går inte att kommentera i denna wiki. Kommentarer är dock välkomna. Använd en av dessa länkar.

Bloggkommentarer

Anonyma Kommentarer