Animism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Animism är ett begrepp inom teologin som betecknar en religiös uppfattning enligt vilken naturen är besjälad. Man tror exempelvis att det finns en ande i varje träd eller vattendrag. Begreppet kommer från grekiska ἄνεμος (anemos) "vind, andedräkt".

Till skillnad från det som meddelas om animism i WikiPedia vill jag påstå att animismen ofta tas med som synkretistiskt inslag i andra livsåskådningar.

Animismen kan vara humanistisk eller panteistisk.