Agnosticism

Från Vad är sanning
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agnosticism, (grekiska α-γνωστικισμός, a, som betyder "utan", och gnosticism eller gnosis, "kunskap, vetande"). Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma.

Det har i vissa kretsar blivit status att erkänna att man inte kan veta något säkert om de fundamentella livsfrågorna. Humanister (Se Humanism) som inte vill ta steget att erkänna att de i praktiken är ateister (Se Ateism) brukar kalla sig "agnostiker". Det goda är att de undviker konflikt, det onda är att de förblir "ljumma".

Men Jesus sade (Luk 11:9-10)  Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. En bättre översättning anger kontinuitet och pågående handling: "Den sökande finner, för den bultande öppnas dörren och den bedjande får."

Hur bör man då som anhängare av Den Tron bemöta agnostiker?

Det finns ingen mall för detta. Mer än att vara vittnen och genuint uppträda som medmänniskor i all uthållighet och förbön kan vi inte göra.