Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
    F1 = Hjälp    F10 = Print
     Fyll i till exempel: Joh. 3:16-18
19.Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och lyx.
20.Och det var också en fattig man vid namn Lasarus, som full av sår låg vid hans port,
21.och önskade att få stilla sin hunger med de smulor* som föll från den rike mannens bord. Dessutom kom hundarna och slickade hans sår.
22.Så hände det att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams famn. Och den rike dog också och begravdes.
23.Och i dödsriket*, där han låg och plågades, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus vid hans sida.
24.Då ropade han och sa: Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus så att han kan doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag plågas svårt i dessa lågor.
25.Då sa Abraham: Son, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och på samma sätt fick Lasarus det onda. Men nu har han tröst och du pinas.
26.Och förutom allt detta finns det en stor djup klyfta mellan oss och er, för att de som vill komma härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss.
27.Då sa han: Då ber jag dig fader, att du skickar honom till min fars hus,
28.för jag har fem bröder, så att han kan varna dem, att inte de också kommer till detta plågornas ställe.
29.Abraham sa till honom: De har Mose och profeterna. Dem ska de lyssna till.
30.Och han sa: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, ska de omvända* sig.
31.Då sa han till honom: Om de inte lyssnar på Mose och profeterna, så kommer de inte heller att bli övertygade även om någon uppstår från de döda.