Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
    F1 = Hjälp    F10 = Print
     Fyll i till exempel: Joh. 3:16-18
15.Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat.
16.För genom honom skapades allt det som är* i himlarna och det som är* på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.
17.Och han är före allting, och allt består genom honom.