Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
    F1 = Hjälp    F10 = Print
     Fyll i till exempel: Joh. 3:16-18
8.Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira.
9.Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare.
10.Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk.
11.De ska förgås, men du ska bestå, och de ska alla nötas ut som en klädnad.
12.Och som en mantel ska du rulla ihop dem och de ska förvandlas. Men du är densamme och dina år har inget slut.