Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
    F1 = Hjälp    F10 = Print
     Fyll i till exempel: Joh. 3:16-18
6.Men gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning.
7.För vi har inte fört något med oss in i världen och det är säkert* att vi inte heller kan ta med oss något härifrån.
8.Utan har vi föda och kläder, så låt oss vara nöjda med det.
9.Men de som vill bli rika faller i frestelser och snaror och i många oförnuftiga och skadliga begär, som drar människorna ner i fördärv och undergång.
10.För penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har strävat efter och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.