Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
    F1 = Hjälp    F10 = Print
     Fyll i till exempel: Joh. 3:16-18
9.Jag skrev till er i brevet att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor.
10.Men då menade jag inte denna världens otuktiga människor i allmänhet eller giriga eller utsugare eller avgudadyrkare. I så fall måste ni ju gå ut från världen.
11.Men nu skrev jag till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig eller girig eller avgudadyrkare eller smädare eller drinkare eller utsugare. Ni ska inte ens äta tillsammans med en sådan.