Läs Bibeln
Visa referens
Sök text
 Nya Testamentet    Gamla Testamentet    F1 = Hjälp    F10 = Print
   
Matt. 20:8När kvällen kom, sa vingårdsherren till sin förvaltare: Kalla fram arbetarna och ge dem deras lön, börja med de sista och sluta med de första.
Luk. 8:3vidare Johanna, hustru till Kusas, som var Herodes förvaltare, och Susanna och många andra som tjänade honom* med sina ägodelar.
Luk. 12:42Och Herren svarade: Var finner man en trogen och klok förvaltare, som hans herre kan sätta över sitt tjänstefolk för att ge dem deras mat i rätt tid?
Luk. 16:1Sedan sa han också till sina lärjungar: Det var en rik man som hade en förvaltare, som blev beskylld för att förskingra hans egendom.
Luk. 16:2Då kallade han honom till sig och sa till honom: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning, för du kan inte längre vara min förvaltare.
Luk. 16:3Då sa förvaltaren för sig själv: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för.
Luk. 16:8Och den ohederlige förvaltarens herre berömde honom för att han hade handlat klokt. För denna världens barn är klokare mot sitt eget släkte än ljusets barn.
1 Kor. 4:1Alltså ska man betrakta oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.
1 Kor. 4:2Men dessutom krävs det av en förvaltare att man finner honom vara trogen.
Gal. 4:2utan han är under förmyndare och förvaltare ända till den tidpunkt som hans far i förväg har bestämt.
Tit. 1:7För en församlingsledare måste vara fläckfri som en Guds förvaltare, inte egenkär*, inte snar till vrede, inte drinkare, inte våldsam, inte ha begär efter orätt vinning,
1 Petr. 4:10tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
  Texten 'förvaltare' Finns i 12 verser